#

Ajankohtaista

Kuulutukset

4.5.2020

Tarjouspyynnöt

Asfaltointityöt vuosiksi 2020 – 2022 ja Väinämöisenkadun katu- ja kunnallistekniikan rakentamisurakka 2020 on julkaistu sähköisesti Mercell -portaalissa  ja Hilmassa. Loimaalla 29.4.2020 Elinympäristövaliokunta

30.4.2020

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Farmi Rantanen Oy, Pöytyä

Varsinais-Suomen aluehallintovirasto on antanut Farmi Rantanen Oy:n ympäristölupaa koskevan päätöksen.

27.4.2020

YVA-kuulutus

Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

20.4.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen Loimaan kaupunginhallituksen päätöstä 170/2019 koskevassa valitusasiassa

15.4.2020

Lupajaoston päätös julkipanoilmoitus

Loimaan Kivi Oy:n ympäristölupahakemus

14.4.2020

Kuulutus biojätteen maksuunpanoluettelon nähtävilläolosta

Foessan kaupungin alueellinen jätelautakunta on asettanut biojätteen maksuunpanoluettelot yleisesti nähtäville.

8.4.2020

Naapurien tiedottaminen lupahakemuksen johdosta

Naapurien tiedottaminen lupa-asiassa kiinteistöllä 430-472-6-160

27.3.2020

Elinympäristövaliokunnan päätökset §§ 33-34

Elinympäristövaliokunta on 27.3.2020 antanut seuraavat päätökset:

24.3.2020

Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on hyväksynyt Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman.