Kasvun ja oppimisen tuki

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia.

Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa luokassa ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.

 

Opetuksen järjestämissuunnitelma (Loimaan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki) (pdf,  )

päivitetty: 15.6.2016