Ikääntyvien palvelut

Palvelukeskusten ruokalistat


Kotihoito 

Kotihoidon toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja –asetukseen, kansanterveyslakiin, terveydenhuoltolakiin, valtakunnalliseen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaan laatusuositukseen, vanhuspalvelulakiin ja Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaan. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.


Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.


Asumispalvelut

Kaupungilla on vanhuksille suunnattuja vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Kotona asumisen voi turvata mm. kotihoidon ja/tai tukipalvelujen avulla. Kaupungin omia, vain ikäihmisille tarkoitettuja rivitaloasuntoja on Metsämaalla ja Hirvikoskella.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, esim. muistihäiriöisille, jotka tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa. Tavoitteena on tarjota asukkaalle turvallinen ja kodinomainen hoitoympäristö ja huomioida asukkaan voimavarat. Tehostetussa palveluasumisyksikössä on ympärivuorokautinen hoito.


Hoitopaikkasijoituksia koskevia lisätietoja antaa

vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA
puh. 02 761 2380

 

päivitetty: 12.8.2019