Avustukset ja stipendit

Sivistysvaliokunnan myöntämät avustukset

Sivistysvaliokunnan vuosittain myöntämiä avustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset. Yleisavustusten hakuaika päättyy 30.4.2019.

Yleisavustus

Liikuntapalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen liikuntatoimintaan. Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden.

Liikuntapalvelujen yleisavustukset haetaan vuonna 2019 sähköisesti osoitteessa www.avustusverkko.fi ja lomake avautuu 30.3.2019.

Sähköisen haun ohjeet

Avustusohjeet

Kirjautumisohjeet ja lisätiedot avustusverkon käytöstä ja käyttöönottamisesta löytyvät osoitteesta www.avustusverkko.fi

Liikuntapalvelujen yleisavustusten 2019 hakeminen

Avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2019

Kohdeavustukset

Liikuntapalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikunta- ja urheilujärjestöille, sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröidyn järjestöjen liikunta-, valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan.

Kohdeavustusten 2019 hakuaika päättyy 15.11.2019 klo 15.00

Liikuntapalveluiden kohdeavustushakemukset:

Tulostettavat hakemukset ja liitelomakkeet

 (Firefox ei tue  tällä hetkellä täyttevää lomaketta, lomakkeen voi täyttää IE, tai Chrome selainversiossa)

Kohdeavustushakemus

Liitelomakkeet:

valmentaja- ja toimitsijakoulutus

tapahtuma-avustus

kalustohankinnat

vuokra-avustus

uuden toiminnan avustus

Nuoriso-ja kulttuuripalveluiden kohdeavustushakemus:

 Avustusten hakulomake 2019 nuoriso ja kulttuuri


Urheilustipendisääntö

Loimaan kaupungin urheilustipendisäännön tarkoituksena on olla tunnustuksena siitä myönteisestä julkisuudesta, jota stipendin saaja on menestymisensä myötä hankkinut kotipaikkakunnalleen. Stipendillä katsotaan olevan myös aktivoiva ja kannustava merkitys kaupungin nuorisourheilun kehittymiselle.

Urheilustipendisääntö

Stipendianomus, yksilölaji

Stipendianomus, joukkuelaji

 

päivitetty: 10.9.2019