Avoimet työpaikat

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitysvammahuoltoon haetaan 11.2.2020 klo 12.00 mennessä

lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työpisteenä toimii Loimaan kaupungin ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava Tammikoti, joka tarjoaa kodin 17 kehitysvammaiselle aikuiselle.

Työntekijän työtehtäviin kuuluu perushoidollisten tehtävien lisäksi asukkaiden tukeminen, auttaminen ja ohjaaminen toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Eduksi katsomme kehitysvamma-alan työkokemuksen, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot, kuntouttavan työotteen mukaisen työskentelyn sekä kiinnostuksen osallistua työn ja toiminnan kehittämiseen. Meille tärkeää on asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen tukeminen, turvallinen arki sekä asiakkaan hyvä hoito. Työ on kolmivuorotyötä.

Perehdytämme sinut tehtäviin ja työpaikan menettelytapoihin. Tarjoamme sinulle työstään innostuneen ja kehitysvammaisuuteen perehtyneen tiimin tuen. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta kehitysvammaisten henkilöiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Työntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2015 8 § mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Työ alkaa 17.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoja antaa: Tammikodin lähiesimies Tuire Äikää (02 761 2163).

Loimaan kaupungin perheneuvolassa  on haettavana ti 11.2.2020 klo 13.00 mennessä

Kasvatus- ja perheneuvojan/ pari-ja perheterapeutin toimi

Loimaan kaupungin perhesosiaalityöhön haetaan kasvatus- ja perheneuvojaa/pari- ja perheterapeuttia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Kasvatus- ja perheneuvoja/pari- ja perheterapeutti sijoittuu perhesosiaalityön tulosyksikköön. Organisaatiomuutos on vielä käynnissä, joten toimeen valitulla on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön sekä olla vaikuttamassa omaan tulevaan tehtävänkuvan sisältöön.

Työtehtäviin kuuluvat perheiden ohjaus- ja neuvontatyö sekä vanhempien ja lasten tukeminen lasten kasvatustehtävässä. Mikäli toimeen valitulla on terapeuttista osaamista/koulutusta, tehtäviin sisältyy perhe/pariterapeuttista työskentelyä sekä eroneuvontaa. Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä lastensuojelun ja perhepalveluiden kanssa.

Arvostamme aiempaa kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Työ edellyttää lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta, perhekeskeistä työskentelyotetta, sekä kehittämismyönteistä työotetta. Työn hoitaminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aloitteellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Mahdollisuus oman auton käyttöön on toivottavaa, koska tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu yhä enemmän perheiden kotiin vietävä työskentely.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n tai 8 §:n mukainen pätevyys tai muu tehtävään soveltuva kasvatus- ja perheneuvontaan suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Varauduthan hakiessasi haastatteluun, joka pidetään 12.2 aamupäivällä tai 13.2. iltapäivällä Loimaan sosiaalipalvelukeskuksessa.

Koeaika 6 kuukautta

Palkkaus KVTES

Lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto puh: 040-575 4143

 

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitysvammahuoltoon haetaan

lähihoitajia eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme työtä muutaman päivän sijaisuuksista kolmen kuukauden sijaisuuksiin, jatkuen mahdollisesti pidempään. Työpisteinä toimivat ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Tammikoti, joka tarjoaa kodin 17 kehitysvammaiselle aikuiselle sekä ohjatun palveluasumisen yksikkö Ruusurinne, joka tarjoaa kodin kahdeksalle kehitysvammaiselle aikuiselle. Ruusurinteen työntekijät työskentelevät lisäksi arkisin asumisyksikön vieressä sijaitsevalla Alastaron työtuvalla, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille.

Tammikodissa työntekijän työtehtäviin kuuluu perushoidollisten tehtävien lisäksi asukkaiden tukeminen, auttaminen ja ohjaaminen toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Työ on kolmivuorotyötä.

Ruusurinteessä työntekijän työtehtäviin kuuluu asukkaiden ohjaaminen toimimaan arjen askareissa mahdollisimman omatoimisesti kodissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asumisyksikössä työskennellään aamuisin ja iltaisin yksin, joten toivommekin työntekijältä oma-aloitteisuutta sekä rohkeutta ja kykyä toimia yksin erilaisissa tilanteissa. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.

Eduksi katsomme kehitysvamma-alan työkokemuksen, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot, kuntouttavan työotteen mukaisen työskentelyn sekä kiinnostuksen osallistua työn ja toiminnan kehittämiseen.

Perehdytämme sinut tehtäviin ja työpaikkojen menettelytapoihin. Tarjoamme sinulle työstään innostuneen ja kehitysvammaisuuteen perehtyneen tiimien tuen. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta kehitysvammaisten henkilöiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Työntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2015 8 § mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Eduksi katsomme voimassa olevat LOVE-opinnot, suoritetun hätäensiapukurssin sekä Pegasos –potilastietojärjestelmän tuntemuksen.

Täytämme paikat heti sopivien osaajien löydyttyä, joten toimi nopeasti ja jätä hakemus, niin otamme sinuun yhteyttä!

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on enintään puolet työsuhteen kestosta.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: Tammikodin lähiesimies Tuire Äikää (02 761 2163) tuire.aikaa@loimaa.fi sekä Ruusurinteen vastaava ohjaaja Päivi Isotalo (050 311 4635) paivi.isotalo@loimaa.fi   

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Voit olla meihin yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostitse!

 

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


TULE TÖIHIN LOIMAAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELUUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄKSI!

  • Palkka rekrylisän kanssa 3734,00 € + sitoutumislisä 1000,00€ ensimmäisen vuoden jälkeen + 1000,00 € toisen vuoden sitoutumisen jälkeen Mikäli saamme kaikki vakanssit täytettä, asiakasmäärä/työntekijä on n. 30-35
  • Eriytetty alkuarviointi- ja palvelutarpeen arviointi-työskentely
  • Ankkuri-toiminta Loimaan seudulla toimivaa
  • SOMA- mobiili käytössä (= Pro Consonan etäkäyttö)
  • Olemme saaneet koulutuksen systeemisen lastensuojelun menetelmään, tiimin käytössä tarvittaessa myös pari- ja perheterapeutti
  • Uudet laitteet videoneuvotteluissa sekä kahdenkeskisissä neuvotteluissa
  • Toimivat peruspalvelut, ei jonoja esim. perheneuvolaan eikä lapsiperheiden kotipalveluun
  • Toimiva VR- yhteys Turusta
  • Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Eduksi katsotaan työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. 
  • Virka on haettavana ti 11.2.2020 klo 13.00 mennessä. Työ alkaa 1.3. 2020 tai sopimuksen mukaan.

Koeaika on 6 kuukautta. Yhteydenotot/lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto, heli.kaskiluoto@loimaa.fi, puh. 040 5754143.                                                                        

Loimaan kaupungin suun terveydenhuollossa on haettavana hammashoitajan toimi 29.1.2020 klo 15.00 mennessä. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty hammashoitaja tai lähihoitaja osaamisalana suun terveydenhuolto. Työ on monipuolista hammashoitajan työtä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 6 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotussuoja. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja antaa vastaava suuhygienisti Raija Tiainen tai hammashoitaja Tiina Haapala puh 0503288345 ja etunimi.sukunimi@loimaa.fi.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan vastaavalle suuhygienistille osoitteella Loimaan kaupunki Sosiaali-ja terveyspalvelukeskus Suun terveydenhuolto Raija Tiainen Vareliuksenkatu 1 32200 LOIMAA.
Kirjekuoreen merkintä HAMMASHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.

15.1.2020

JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

7.2.2020 klo 15 mennessä TOIMINTATERAPEUTIN toimen hoitovapaan sijaisuus ajalle 24.2.2020-5.10.2020.

Perusterveydenhuollon toimintaterapeutin työ on itsenäistä. Tukenasi ovat terveyskeskuksemme muut ammattilaiset. Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ovat hyvät ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työsi sisältöön.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun toimintaterapeutin pätevyys.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
Pätevien hakijoiden puuttuessa loppuvaiheen toimintaterapian opiskelijat huomioidaan. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh.02 7612220.
Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 22.1.2020
johtava hoitajapäivitetty: 28.1.2020