Avoimet työpaikat

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitysvammahuoltoon haetaan 6.11.2019 klo 15.00 mennessä

lähihoitajia eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme työtä muutaman päivän sijaisuuksista kolmen kuukauden sijaisuuksiin, jatkuen mahdollisesti pidempään. Työpisteinä toimivat ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Tammikoti, joka tarjoaa kodin 17 kehitysvammaiselle aikuiselle sekä ohjatun palveluasumisen yksikkö Ruusurinne, joka tarjoaa kodin kahdeksalle kehitysvammaiselle aikuiselle. Ruusurinteen työntekijät työskentelevät lisäksi arkisin asumisyksikön vieressä sijaitsevalla Alastaron työtuvalla, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille.

Tammikodissa työntekijän työtehtäviin kuuluu perushoidollisten tehtävien lisäksi asukkaiden tukeminen, auttaminen ja ohjaaminen toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Työ on kolmivuorotyötä, jossa on mahdollisuus painottaa tehtäviä vuoroja yövuoroihin.

Ruusurinteessä työntekijän työtehtäviin kuuluu asukkaiden ohjaaminen toimimaan arjen askareissa mahdollisimman omatoimisesti kodissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asumisyksikössä työskennellään aamuisin ja iltaisin yksin, joten toivommekin työntekijältä oma-aloitteisuutta sekä rohkeutta ja kykyä toimia yksin erilaisissa tilanteissa. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.

Eduksi katsomme kehitysvamma-alan työkokemuksen, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot, kuntouttavan työotteen mukaisen työskentelyn sekä kiinnostuksen osallistua työn ja toiminnan kehittämiseen.

Perehdytämme sinut tehtäviin ja työpaikkojen menettelytapoihin. Tarjoamme sinulle työstään innostuneen ja kehitysvammaisuuteen perehtyneen tiimien tuen. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta kehitysvammaisten henkilöiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Työntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2015 8 § mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Eduksi katsomme voimassa olevat LOVE-opinnot, suoritetun hätäensiapukurssin sekä Pegasos –potilastietojärjestelmän tuntemuksen.

Täytämme paikat heti sopivien osaajien löydyttyä, joten toimi nopeasti ja jätä hakemus, niin otamme sinuun yhteyttä!

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on enintään puolet työsuhteen kestosta.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: Tammikodin lähiesimies Tuire Äikää (02 761 2163) tuire.aikaa@loimaa.fi sekä Ruusurinteen vastaava ohjaaja Päivi Isotalo (050 311 4635) paivi.isotalo@loimaa.fi.    

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Voit olla meihin yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostitse!

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa,

suun terveydenhuollossa on haettavana

 

Terveyskeskushammaslääkärin sijaisuus

 

30.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona sijaisuuteen on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Lisäksi edellytämme erinomaista ja käytännössä sujuvaa suomen kielen taitoa sekä WinHit potilastietojärjestelmän hallintaa. Työehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n, lääkärisopimuksen ja paikallisen sopimuksen mukaisesti.  

Ensisijainen sijoituskohde on Alastaron hammashoitola.

 

Sijaisuus täytetään heti sopivan hakijan löytyessä.

 

Loimaan kaupungin terveydenhuollossa edellytetään tartuntalain 48§ mukaista rokotussuojaa.

 

Hakemukset toivotaan kuntarekryn kautta (kuntarekry.fi). Paperihakemukset voidaan toimittaa osoitteella: Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Suun terveydenhuolto, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa, kuoreen merkintä "tk-hml hakemus".

 

 

 

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Suun terveydenhuolto

 

Lisätietoja antaa johtava hml Tuulikki Tammiala-Salonen puh 0405655328 tai sähköpostitse tuulikki.tammiala-salonen@loimaa.fi      


Loimaan kaupunki

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Loimaan kotihoidossa on haettavana 1.11.2019 klo 15 mennessä

·         5 Lähihoitajan, varahenkilön toimea

·         1 Lähihoitajan toimi

Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain 272/2005 mukainen lähihoitajan kelpoisuus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on kuusi kuukautta. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja antaa: Kotihoidon hallinnollinen osastonhoitaja Kirsi Theodorakis puh. 02 761 2381.  

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Hakemuksia ei palauteta. Kuoreen tunnus "hakemus".  

 

Loimaa 9.10.2019.

Kotihoidon hallinnollinen osastonhoitaja

 


päivitetty: 14.10.2019