Avoimet työpaikat

 

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluissa on haettavana 

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ TAMMIKOTIIN 

Loimaan kaupungin kehitysvammapalvelujen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa Tammi-/Mirjakodin ryhmäkodissa on tarjolla 17.6.2019 alkaen eri pituisia sijaisuuksia. Työsopimuksen jälkeen perehdytämme sinut tehtäviin. Edellytämme 18 vuoden ikää.

Yhteydenotot Tuire Äikää puh 02 761 2163 tai tuire.aikaa@loimaa.fi 

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


ANKKURIN SAIRAANHOITAJAN VAKITUINEN TOIMI

 

Ankkuri on Loimaan poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Loimaan Ankkuri-tiimin toiminta-aluetta on Loimaan kaupunki sekä Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat.

 

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on

·         Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen.

·         Puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.

·         Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

 

Loimaan Ankkuri-tiimiin avautuu paikka sairaanhoitajalle. Toivomme sinulta:

-          sairaanhoitajan kelpoisuutta, päihde- ja mielenterveysosaaminen sekä nuorten kanssa työskentely katsotaan olevan tärkeässä roolissa

-          sinun tulee olla oma-aloitteinen ja sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin

-          sinulla tulee olla oma auto käytössäsi

 

Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on 6 kuukautta.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Yhteystiedot ja lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto 040-575 4143, heli.kaskiluoto@loimaa.fi tai ankkurin sosiaalityöntekijä Anu Kankare 050-528 3560, anu.kankake@loimaa.fi

Toimi on haettavana pe 28.6.2019 klo 13.00 mennessä.


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen akuuteilla kuntoutusosastoilla on haettavana

28.6.2019 klo 15 mennessä fysioterapeutin äitiysloma- ja vanhempainvapaan sijaisuus ajalle 5.8.2019 – 30.6.2020.  

Tyks Loimaan sairaalan tiloissa toimii kolme 22-paikkaista Loimaan akuuttia kuntoutusosastoa. Potilaat ohjautuvat osastoille terveyskeskuslääkärin vastaanotolta, Tyks Loimaan sairaalan päivystyksestä sekä jatkohoitona Tyks Kantasairaalasta. Osastoilla hoidetaan mm. geriatrisia, neurologisia, sisätautisia, traumatologisia ja ortopedisia potilaita.

Osastoilla työskentelee yhteensä 4 fysioterapeuttia. Toimintaterapeutin kanssa tehdään yhteistyötä viikoittain. Työskentely osastolla on moniammatillista yhteistyötä. Yksilöllisen fysioterapian lisäksi, fysioterapeutin työtehtäviin kuuluu kotiutumista tukevat kotikäynnit, apuvälinearviot, jatkokuntoutuksen järjestäminen sekä yhteistyö avopuolen toimijoiden kanssa. Fysioterapeutti on mukana murtumajatkohoitopoliklinikan toiminnassa kahtena päivänä viikossa. Osastolla kirjataan rakenteisesti Pegasos- potilastietojärjestelmään.

Tarjoamme sinulle aktiivisen, monialaisen ja innostuneen työyhteisön sekä tiiviin yhteistyön osastojen fysioterapeuttien kesken. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta eri potilasryhmien kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoitusoikeus laillistettuna fysioterapeuttina.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on 4 kk.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: Hallinnollinen osastonhoitaja Elina Knuutila puh. 02 761 2387 ja/tai apulaisosastonhoitaja Erja Anttila puh. 02 761 2721

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

Loimaa 12.6.2019

hallinnollinen osastonhoitaja 


Työllisyyspäällikön toimi

Loimaan kaupungin työllisyyspalvelualue toimii elinkeino- ja kaupunkikehitys palvelualalla. Palvelualue edistää kuntalaisen pääsyä työmarkkinoille ja henkilön työllistymistä lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä.


Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme työllisyysasioiden hoitoon liittyvien asioiden tuntemusta ja  kokemusta  näistä tehtävistä. Työllisyyspäällikkö suunnittelee, johtaa, organisoi ja kehittää toimintaa. Palvelualueella työskentelee 2 palveluohjaajaa ja 4 työtoiminnan ohjaajaa. Työllisyyspäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä kehittämisjohtajan kanssa. Ostamme alaan liittyviä palveluja Loimaan seudun työkeskuksen tuki r.y:ltä ja Loimaan seudut työttömät  r.y:ltä.

Tehtäväkohtainen palkka on 2.743,11 euroa. Toimen muuttaminen viraksi on vireillä. Tehtävän täyttä-misessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Loimaan kaupunki on savuton työnantaja.

Hakemukset jätetään Kuntarekry  palvelun kautta  www.kuntarekry.fi    1.7.2019 klo 16 mennessä.  Lisätietoja antavat kehittämisjohtaja Matti Tunkkari 02-761 1101 tai henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi 02-761 2103

Matti Tunkkari

Kehittämisjohtaja

päivitetty: 12.6.2019