Noin 11 hehtaarin suuruinen alue sijaitsee Kartanomäenkadun varrella ja valtatien 9 länsipuolella. Alue on pääosin peltoa ja pohjoisessa hieman metsää.

Alue on osa Niittukulman yritysaluetta. Alueella oleva Kartanomäenkatu on kunnallistekniikan piirissä. Alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen pääasialliset tavoitteet

  • Parantaa korttelien ja tonttien muotoja siten, että kaavoitettavat tontit ovat muunneltavissa joustavasti erillisellä tonttijaolla.
  • Tarkastella rakentamaton katuverkko.
  • Ajantasaistaa nykyistä asemakaavaa.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaavakartta, Ak 1303, luonnos 28.1.2021

Kaavaselostus (luonnos), ak 1303, 28.1.2021

OAS, ak 1303, 28.1.2021

Kuulutus, ak 1303

Luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 5.2.-8.3.2021.

Ehdotusvaihe

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 16.4.-17.5.2021.

Kuulutus, ak 1303, ehdotus
Ak 1303 ehdotus, 19.3.2021
Selostus, ak1303, ehdotus, 19.3.2021
Liite 1 – OAS, tark. 19.3.2021
Liite 2 – Asemakaavan seurantalomake
Liite 3 – Vastineraportti


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 21.6.2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hyväksytyt materiaalit löytyvät kaupungin esityslistat- ja pöytäkirjat -sivuilta.