Noin 11 hehtaarin suuruinen alue sijaitsee Kartanomäenkadun varrella ja valtatien 9 länsipuolella. Alue on pääosin peltoa ja pohjoisessa hieman metsää.

Alue on osa Niittukulman yritysaluetta. Alueella oleva Kartanomäenkatu on kunnallistekniikan piirissä. Alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen pääasialliset tavoitteet

  • Parantaa korttelien ja tonttien muotoja siten, että kaavoitettavat tontit ovat muunneltavissa joustavasti erillisellä tonttijaolla.
  • Tarkastella rakentamaton katuverkko.
  • Ajantasaistaa nykyistä asemakaavaa.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaavakartta, Ak 1303, luonnos 28.1.2021

Kaavaselostus (luonnos), ak 1303, 28.1.2021

OAS, ak 1303, 28.1.2021

Kuulutus, ak 1303

Luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 5.2.-8.3.2021.