Suunnittelualue
Loimaan keskustan eteläpuolella sijaitseva Eteläkaaren ja Turuntien välinen asemakaavan suunnittelualue on pääosin maa- ja metsätalousmaata ja Turuntien varrella on asuinrakennuskantaa. Alue on osin yksityisomistuksessa ja osin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Toteuttaa tarkoituksenmukainen liikenneyhteys yhdistämään vt9:n ja Turuntien liikenteen, jolla parannetaan saavutettavuutta Suopellon teollisuus- ja asuinalueille sekä yleiskaavassa osoitetuille yhdyskuntarakenteen laajenemisalueille tulevaisuuden suunnittelua varten.
  • Suunnittelussa huomioidaan luontoarvot.
  • Osoitetaan suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaiset yhteyteen tukeutuvat tontit (mm. yritystoiminta).

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 11.3.2020 alkaen ja siitä pyydetään palautetta pidemmällä nähtävilläolojajalla 18.5.2020 mennessä, jotta palaute voidaan ottaa huomioon luonnoksen laadinnassa.
Nähtäviläoloajan kuulutus

Valmistelumateriaalit:
Osallistumis- ja arviointisuunnotelma, 24.2.2020
Eteläkaaren jatkeen yleissuunnitelma, kolme alustavaa vaihtoehtoista linjausta, 18.11.2018.

Liito-oravan esiintyminen Loimaan kaupungin Eteläkaaren yleissuunnitelma-alueella, Tmi Jyrki Lehtinen, 29.5.2019. (Nähtävillä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä: Loimijoentie 74, Alastaro)


Liito-oravan esiintyminen Loimaan keskustaajaman länsi- ja eteläosissa, Tmi Jyrki Lehtinen, 23.6.2019. (Nähtävillä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä: Loimijoentie 74, Alastaro)

Loimaan kaavoitus, 3.3.2020

Yhdystievaraus Eteläkaaresta Turuntielle

Luonnosvaihe:

Kaavan luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 4.9.2020-5.10.2020.

Kuulutus
Luonnos, 24.8.2020
Selostus 24.8., liitteet 1 (OAS),3,4,7,8
Liitteet 5-6 ovat nähtävillä Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä: Loimijoentie 74, Alastaro.