Kaavatyö tehdään Loimaan kaupungin aloitteesta. Noin 30 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan itäpuolella Peltoisissa teollisuusalueella. Alue rajoittuu lännessä junarataan, pohjoisessa ja idässä teollisuusalueeseen ja etelässä peltoalueisiin ja Puusepänkadun alueeseen. Alueella sijaitsee mm. ikkuna- ja ovituotannon tehdas, pienteollisuutta, maataloustoimintoja sekä käytöstä poistunut entinen teollisuusraide.

Tavoitteena on poistaa teollisuusraiteen rata-alue asemakaavasta ja liittää se tontteihin tai yleisiin alueisin. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan ja tarkistetaan lähialueen asemakaavaa vastaamaan teollisuusalueen tarpeisiin. Tarkennustarpeessa ovat mm. tontti-, katu- ja viheralueiden rajauksien tarkistamiset sekä kaavamääräysten yleinen ajanmukaistaminen. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös katuverkon tarpeellisuutta niiltä osin, joista kaupunki ei ole ottanut aiemmin asemakaavoitettua katualuetta haltuunsa.

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14.8.2020 alkaen.

OAS, Ak 0334, 7.8.2020

Kuulutus