Kaavatyö tehdään Loimaan kaupungin aloitteesta. Noin 30 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan itäpuolella Peltoisissa teollisuusalueella. Alue rajoittuu lännessä junarataan, pohjoisessa ja idässä teollisuusalueeseen ja etelässä peltoalueisiin ja Puusepänkadun alueeseen. Alueella sijaitsee mm. ikkuna- ja ovituotannon tehdas, pienteollisuutta, maataloustoimintoja sekä käytöstä poistunut entinen teollisuusraide.

Tavoitteena on poistaa teollisuusraiteen rata-alue asemakaavasta ja liittää se tontteihin tai yleisiin alueisin. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan ja tarkistetaan lähialueen asemakaavaa vastaamaan teollisuusalueen tarpeisiin. Tarkennustarpeessa ovat mm. tontti-, katu- ja viheralueiden rajauksien tarkistamiset sekä kaavamääräysten yleinen ajanmukaistaminen. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös katuverkon tarpeellisuutta niiltä osin, joista kaupunki ei ole ottanut aiemmin asemakaavoitettua katualuetta haltuunsa.

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 14.8.2020-14.9.2020. OAS:ia on päivitetty, katso uusin versio alta.

OAS, Ak 0334, 7.8.2020

Kuulutus

Luonnosvaihe:

Kaavan luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 27.8.-27.9.2021

Kuulutus
Ak0334_luonnos 10.8.2021
Selostus, Ak 0334, luonnos, 10.8.2021
OAS_Ak_0334, 7.8.20, tark. 10.8.21

Ehdotusvaihe:

Kaavan ehdotus on nähtävillä 15.12.2021-26.1.2022.

Kuulutus
Kartta Ak0334, ehdotus 9.11.2021
AK0334, ehdotuksen selostus, 9.11.2021
Liite 1 – OAS AK0334 7.8.20 tark. 10.8.21
Liite 2 – Asemakaavan seurantalomake
Liite 3 – Vastineraportti