Asemakaava ja asemakaavan muutos tehdään maanomistajan aloitteesta.

Suunnittelualue sijaitsee Loimaan keskustan kaakkoispuolella Mäenpään kaupunginosassa. Alue rajoittuu asemakaavoitettuun asuinalueeseen Pärnämäenraitilla. Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta ja pääosin yksityisessä omistuksessa.

Kaavan pääasiallisena tavoitteena on laatia asemakaavoitetun pientaloalueen viereen asemakaava, joka mahdollistaa uuden asuinrakennuksen toteuttamisen.

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14.8.2020 alkaen.

OAS, Pärnämäenraitin Ak 1404, 3.8.2020

Kuulutus

Luonnosvaihe:

Luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 9.10.-10.11.2020.

Parnamaenraitin_ak_kartta_luonnos_28092020

Selostus_28.9.2020 OAS ja seurantalomake

Kuulutus

Ehdotusvaihe:

Kaavan ehdotus on nähtävillä 15.1.-15.2.2021.