Asemakaava ja asemakaavan muutos tehdään maanomistajan aloitteesta.

Suunnittelualue sijaitsee Loimaan keskustan kaakkoispuolella Mäenpään kaupunginosassa. Alue rajoittuu asemakaavoitettuun asuinalueeseen Pärnämäenraitilla. Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta ja pääosin yksityisessä omistuksessa.

Kaavan pääasiallisena tavoitteena on laatia asemakaavoitetun pientaloalueen viereen asemakaava, joka mahdollistaa uuden asuinrakennuksen toteuttamisen.

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14.8.2020 alkaen.

OAS, Pärnämäenraitin Ak 1404, 3.8.2020

Kuulutus