Noin 2,2 hehtaarin suuruinen alue sijaitsee valtatien 9 ja Kartanomäenkadun välillä ja Niittukulmanraitin koillispuolella. Alue on osa Niittukulman yritysaluetta. Alue on katu- ja kunnallistekniikan piirissä. Korttelin 1 tontti 1 on rakenteilla yritystoimintaan, korttelin 5 tontti 2 on peltona ja suojaviheralue peltona sekä sekapuustoalueena. Alue on osin kaupungin maata ja osin yksityisomistuksessa.

Asemakaavan muutoksen pääasialliset tavoitteet

  • Edistää alueen yritystoimintamahdollisuuksia
  • Ajantasaistaa nykyistä asemakaavaa
  • Osoittaa yritystonttien välistä suojaviheraluetta yritystoimintaan, jolla tiivistetään olemassa olevaa aluerakennetta.
  • Tutkitaan alueen läpi kaavoitetun kevyen liikenteen yhteyden toteuttamisen tarpeet.

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 23.10.2020 alkaen.

OAS, 15.10.2020
Niittukulma_Tärinäselvitys, 2009
Kuulutus