Noin 2,4 hehtaarin suuruinen alue sijaitsee valtatien 9 ja Kartanomäenkadun välillä ja Niittukulmanraitin koillispuolella. Alue on osa Niittukulman yritysaluetta. Alue on katu- ja kunnallistekniikan piirissä. Korttelin 1 tontti 1 on rakenteilla yritystoimintaan, korttelin 5 tontti 2 on peltona ja suojaviheralue peltona sekä sekapuustoalueena. Alue on osin kaupungin maata ja osin yksityisomistuksessa.

Asemakaavan muutoksen pääasialliset tavoitteet

  • Edistää alueen yritystoimintamahdollisuuksia
  • Ajantasaistaa nykyistä asemakaavaa
  • Osoittaa yritystonttien välistä suojaviheraluetta yritystoimintaan, jolla tiivistetään olemassa olevaa aluerakennetta.
  • Tutkitaan alueen läpi kaavoitetun kevyen liikenteen yhteyden toteuttamisen tarpeet.

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 23.10.2020 alkaen.

OAS, 15.10.2020
Niittukulma_Tärinäselvitys, 2009
Kuulutus

Luonnosvaihe:

Luonnos on nähtävillä 11.12.2020-26.1.2021 (Tekniikka- ja ympäristö -toimialan toimipiste suljettuna joulutauon 21.12.2020-3.1.2021).

Kuulutus, ak 1302

Ak1302, kaavaluonnoskartta 25.11.2020

Ak 1302, selostus, 25.11.2020

Selostuksen liitteet 1 (OAS)  ja 4 (Tärinäselvitys)

Ehdotusvaihe:

Kaavan ehdotus, tarkistettua osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja korttelin 1 tontin 2 tonttijako/tonttijaon muutosehdotus ovat nähtävillä 5.3.-6.4.2021.

Kuulutus, ak 1302

Kaavaehdotuskartta, ak1302, 9.2.2021

Kaavaselostus, ak 1302, 9.2.2021

Liite 1 – OAS, 15.10.2020, tark. 9.2.2021

Liite 2 – Asemakaavan seurantalomake

Liite 3 – Vastineraportti, ak 1302, 9.2.2021

Liite 4 – Tieliikenteen tärinäselvitys, Niittukulman alue, Promethor, 3.2.2009

Liite 5 – Tonttijako, tonttijaon muutos, 13-1-2

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 26.4.2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hyväksytyt materiaalit löytyvät täältä.