Niittukulman eritasoliittymän lounaispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos (6. kaupunginosa, Suopelto ja 13. kaupunginosa, Niittukulma)

Noin 20 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan lounaispuolella. Alue rajautuu etelässä ja lännessä avoimeen peltoalueeseen, idässä metsään ja yritysalueeseen ja pohjoisessa Eteläkaaren katualueeseen. Suunnittelualue on osa Niittukulman yritysaluetta. Alue on pääosin viljeltyä peltoa. Valtatie 9:n vieressä on pieni metsäsaareke, jossa on purkukuntoinen asuinrakennus sekä talousrakennuksia.

Tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa ison teollisen toimijan sijoittuminen valtatie 9:n länsipuolelle. Samalla tutkitaan, onko yleiskaavassa osoitetun valtatie 9:n rinnakkaistietarpeilla vaikutusta alueen katuverkon suunnitteluun. Valtatien itäpuolella asemakaava päivitetään vastaamaan kaupungin nykyistä maanomistusta.

Aloitusvaihe

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.6. – 19.8.2019 (virastojen kesäsulkuaika 1.-21.7.2019) tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, Alastaro) ja kaupungin internet-sivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus (MRL 63 §).

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 19.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaan kaupunki, kaavoitus

Loimaalla 19.6.2019