Noin 20 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan lounaispuolella. Alue rajautuu etelässä ja lännessä avoimeen peltoalueeseen, idässä metsään ja yritysalueeseen ja pohjoisessa Eteläkaaren katualueeseen. Suunnittelualue on osa Niittukulman yritysaluetta. Alue on pääosin viljeltyä peltoa. Valtatie 9:n vieressä on pieni metsäsaareke, jossa on purkukuntoinen asuinrakennus sekä talousrakennuksia.

Tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa ison teollisen toimijan sijoittuminen valtatie 9:n länsipuolelle. Samalla tutkitaan, onko yleiskaavassa osoitetun valtatie 9:n rinnakkaistietarpeilla vaikutusta alueen katuverkon suunnitteluun. Valtatien itäpuolella asemakaava päivitetään vastaamaan kaupungin nykyistä maanomistusta.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 20.5.2020 – 3.7.2020.

Kuulutus

ak1301_kaavakartta_luonnos_31_03_2020

ak1301_kaavaselostus_luonnos_31_03_2020

Liite 1 – OAS tark.31.3.2020

Liite 3 liito-oravaselvitys (nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötoimialan toimipisteessä ajanvarauksella).

Ehdotusvaihe:

Ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 23.10.-23.11.2020.

Niittukulma_ak1301_kaavakartta_ehdotus_2.9.2020

Selostus 2.9.2020, tark. OAS, seurantalomake, vastineet 
Liite 3, Liito-oravaselvitys on nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötoimialan toimipisteessä.

Kuulutus

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 18.1.2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hyväksytyt tarkistetut materiaalit löytyvät kaupungin esityslistat- ja pöytäkirjat sivulta.