Niinijoen kyläalueen osayleiskaava

Noin 9 km2 suuruinen suunnittelualue sijaitsee Niinijoen kylän keskustassa. Suunnittelualue rajautuu noin 1,5 km säteelle Niinijoen kyläkoulusta, rajaus tarkentuu työn edetessä. Kaavan tavoitteena on löytää päiväkodin ja kyläkoulun läheisyydestä mahdollisia asuinpientalojen rakennuspaikkoja. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44§ ja 72§).

Yleiskaava mahdollistaa rakentamisen kylän rakenteen kannalta edullisille paikoille ja parantaa näin kylän elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Tavoitteena on myös monipuolistaa Loimaan kaupungin rakennuspaikkavaihtoehtoja.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.5.2018 alkaen. Kaikille avoin aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidetään Niinijoen koululla 29.5.2018 klo 17:00.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos on nähtävillä 14.3.–15.4.2019.

Ehdotusvaihe

Niinijoen kyläalueen osayleiskaavaehdotus

Osayleiskaavan ehdotus on nähtävillä MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti 12.12.2019-31.1.2020 tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) ja kaupungin internet-sivuilla www.loimaa.fi/niinijoki. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 31.1.2020 mennessä tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteeseen, kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Nähtäville asettamista viivästytti postilakko.

Loimaan kaupunginhallitus, 4.11.2019