Entisen nahkatehtaan lämpökeskuksen alueen asemakaavamuutos

Noin 1,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan luoteispuolella. Alueella on nahkatehtaan vanha lämpölaitos sekä varastomakasiini. Vesikosken historiallinen tehdasalue rantamaisemineen on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY).

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupungin keskustan yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä vajaakäytöllä olevia alueita. Alueen tehokkaammalla hyödyntämisellä tavoitellaan myös nykyistä viihtyisämpää ja korkeatasoisempaa kaupunkikuvaa. Tavoitteena on säilyttää merkittävän tehdasmiljöön arvot ottamalla se paremmin osaksi ehyttä kaupunkirakennetta. Tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuinrakentaminen ja näin lisätä keskustan monipuolista asuntotarjontaa palvelujen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavalla tutkitaan myös alueen suojelutarpeet.

Aloitusvaihe:

Luonnosvaihe:

Ehdotusvaihe:

Asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 22.10.-21.11.2019 tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) ja kaupungin internetsivuilla www.loimaa.fi/asemakaava (MRL 65, MRA 27 §).

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 21.11.2019 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai PL9, 32201 Loimaa (kaupungintalo) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaan kaupunginhallitus, 7.10.2019

Liite 4, Maaperän ja pintaveden haitta-ainetutkimus, 2016 (nähtävillä osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro)