Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava (14. kaupunginosa, Mäenpää)

Noin 5,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan itäpuolella. Alue rajautuu etelässä Loimijokeen, idässä peltoalueeseen, pohjoisessa Sieppalantien pohjoisreunaan ja lännessä Sieppalankadun varren asuinalueeseen. Alue on pääosin avointa peltoa. Kaava-alueen luoteisosassa on kaksi ja kaakkoiskulmassa yksi olemassa oleva asuinrakennus pihapiireineen.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Sieppalankadun varren asuinaluetta itään päin. Tämä lisäisi Loimijoen läheisyydessä sijaitsevien pientalotonttien tarjontaa.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos olivat nähtävillä 27.6.-19.8.2019 välisen ajan. Kaavatoimikunta linjasi kokouksessaan 23.10.2019 suunnittelua jatkettavan siten, että Sieppalankatu suunnitellaan päättyväksi kaduksi laajentuvalle asuinalueelle, eikä sitä yhdistetä Sieppalantien ajoneuvoliikenteen käyttöön.

Kaavatyö etenee kaupungin kaavoitusresurssien mahdollistamalla aikataululla.