Noin 0,4 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin ydinkeskustassa Vesikoskenkadun, Kauppalankadun, Satakunnantien ja Koulukadun rajaamassa korttelissa.
Korttelissa sijaitsee musiikkiopisto, asuin- ja liikerakennus sekä sisäilmaongelmien takia käytöstä poissa oleva entinen kaupungintalo.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle, kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja/versioita voi tiedustella kirjaamosta tai kaavoittajalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet: 

• tarkentaa korttelin käyttötarkoitusmahdollisuuksia nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeita varten myös asumiseen. 

• uudelleenarvioida suojelumerkintöjen tarve.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 2.1.-6.2.2023.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ja tonttijaon muutosten ehdotukset ovat nähtävillä 26.4.-25.5.2023.

Kuulutus
Kaavakartta, AK 0184. ehdotus 31.3.2023
Selostus, Ak 0184, ehdotus 31.3.2023
Liitteet 1-4 ja 6, Ak 0184
Liite 5 – Tonttijaon muutos, 1-18-8,9,10