Noin 0,4 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin ydinkeskustassa Vesikoskenkadun, Kauppalankadun, Satakunnantien ja Koulukadun rajaamassa korttelissa.
Korttelissa sijaitsee musiikkiopisto, asuin- ja liikerakennus sekä sisäilmaongelmien takia käytöstä poissa oleva entinen kaupungintalo.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle, kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja/versioita voi tiedustella kirjaamosta tai kaavoittajalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet: 

• tarkentaa korttelin käyttötarkoitusmahdollisuuksia nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeita varten myös asumiseen. 

• uudelleenarvioida suojelumerkintöjen tarve.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 2.1.-6.2.2023.

Kuulutus
Kaavakartta, AK0184, luonnos, 11.11.2022
Ak 0184, Selostus, luonnos 11.11.2022
Liite 1 – OAS,  Ak 0184, 11.11.2022
Liite 4 – Loimaan kaupungintalon rakennushistoriallinen selvitys
Liite 6 – Viranomaisneuvottelun muistio