Loimaan eri taajamien asemakaava-alueilla on käytössä samoja nimiä, joita muutetaan sekaannusten välttämiseksi. Muutosehdotukset: Loimaan keskustan Tuulensuussa Mattilanpuisto Pesäpuistoksi ja Suopellolla Sarkapolku Tähkäpoluksi sekä Alastarolla Rantapuisto Niinijoensuunpuistoksi ja Rataskuja Kiesikujaksi. Muutosehdotukset ovat nähtävillä 8.9.-11.10.2021.

Nimistöjen muutokset hyväksyy kuulemisen jälkeen mittausteknikko (Maankäyttö- ja rakennuslaki 55 § / Loimaan kaupungin hallintosääntö, tark. 24.5.2021, 28 §).

Kuulutus, nimet

Mattilanpuisto muutos Pesäpuistoksi EHDOTUS

Rantapuisto muutos Niinijoensuunpuistoksi EHDOTUS

Rataskuja muutos Kiesikujaksi EHDOTUS

Sarkapolku muutos Tähkäpoluksi EHDOTUS