Noin 18 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Juvankadun sekä Juvantien varrella Juvan kuntoradan läheisyydessä Loimaan keskustan länsipuolella.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Asuinalueen ja sitä sekä ympäristöä tukevien toimintojen osoittaminen alueelle.
  • Alueen läpi osoitettavien kulkuyhteyksien selvittäminen keskustan suunnasta kohti länttä mm. Juvan kuntoreitille ja asuinrakentamisen tulevaisuuden laajentamisalueelle Lähteenmäentien suunnalla.
  • Kaavatyön yhteydessä selvitetään, onko Juvantien ja Loimijoen välille mahdollista osoittaa virkistystä palvelevaa kevyen liikenteen reittiä.

Huom! Kaavatyön uusimman vaiheen materiaalit täydennetään alimmaiseksi kaavatyön edetessä.

Aloitusvaihe
OAS on nähtävillä 22.12.2021 alkaen ja palautetta pyydetään 2.2.2022 mennessä.

Kuulutus
OAS