Noin 19 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Juvankadun sekä Juvantien varrella Juvan kuntoradan läheisyydessä Loimaan keskustan länsipuolella.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Asuinalueen ja sitä sekä ympäristöä tukevien toimintojen osoittaminen alueelle.
  • Alueen läpi osoitettavien kulkuyhteyksien selvittäminen keskustan suunnasta kohti länttä mm. Juvan kuntoreitille ja asuinrakentamisen tulevaisuuden laajentamisalueelle Lähteenmäentien suunnalla.
  • Kaavatyön yhteydessä selvitetään, onko Juvantien ja Loimijoen välille mahdollista osoittaa virkistystä palvelevaa kevyen liikenteen reittiä.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Aloitusvaihe
OAS oli nähtävillä 22.12.2021 alkaen ja palautetta pyydettiin 2.2.2022 mennessä.

Luonnosvaihe
Kaavan luonnos ja tarkistettu OAS olivat nähtävillä 7.9.2022-10.10.2022.

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin 13.9.2022 klo 17.00 Loimaan teatterin tiloissa os. Vesikoskitalo, A sisäänkäynti, 3. krs., Juvantie 11, 32200 Loimaa.

Ehdotusvaihe

Kaavan ehdotus oli nähtävillä 20.1.-20.2.2023.

Kuulutus
Kaavakartta
Selostus
Liitteet 1-8