Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

Noin 22 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan koillispuolella Hulmin teollisuusalueella. Alueella on yritystoiminnan rakennuskantaa, kaukolämpölaitos, aurinkoenergian tuotantoalue, sähkön muuntamorakenteita ja peltokäytössä olevaa aluetta.

Alue rajautuu etelässä teollisuus-, varasto-, toimitila- ja asuinrakennuksiin sekä viheralueeseen, länsi-pohjoispuolelta Tampereentiehen, koillisessa peltoalueeseen sekä idässä alue päättyy junaradan alueeseen.

Kaavatyön tavoitteena on päivittää Hulmin teollisuusalueen asemakaava vastaamaan tulevaisuuden tarpeita laajentamalla kaukolämpöyhtiön maa-aluetta Leppäkuljunkadun ja rautatien väliselle rakentamattomalle peltoalueelle pääasiassa biomateriaalin laajempaan ja pitkäaikaisempaan varastointiin sekä polttolaitosten mahdollisiin tuleviin tarpeisiin. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan osittain päivitystarpeessa olevaa Hulmin teollisuusalueen asemakaavaa.

Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma on nähtävillä 22.10.2019 alkaen.

Luonnosvaihe:

Luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.1.2020 – 17.2.2020

Ehdotusvaihe:

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä pidennetyllä nähtävilläololla 25.3.- 18.5.2020.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kaavakartta, Hulmin teollisuusalue, 19.2.2020

Kaavaselostus, Hulmin teollisuusalue, 19.2.2020

Liitteet_1-4. OAS,seurantalomake,vastineet,havainnekuva

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 8.6.2020. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hyväksytyt tarkistetut materiaalit löytyvät kaupungin esityslistat- ja pöytäkirjat sivulta.