Noin 6 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Loimaan keskustan asemakaavoitetun alueen itäreunalla, Hämeentien pohjoispuolella ja Vanhan Hämeentien länsipuolella. Loimijoen rantaan sijoittuvaa alueetta ympäröivät laajat ja maastoltaan alavat maatalousalueet. Alueella sijaitsee nykyisin yritystoimintaa.

Asemakaavoituksen lähtökohtina ovat olemassa olevan yritysalueen saattaminen asemakaavoituksen piiriin sekä alueen eri kulkuyhteyksien ja -muotojen selvittäminen ja yhteensovittaminen. Kaavoituksen tavoitteita mm. yritystoiminnan osalta tarkennetaan kaavaprosessin edetessä.

Huom! Kaavatyön uusimman vaiheen materiaalit täydennetään alimmaiseksi kaavatyön edetessä.

Aloitusvaihe

OAS on nähtävillä 10.9.2021 alkaen ja palautetta pyydetään 11.10.2021 mennessä.

Kuulutus
OAS_Hämeentien_varren asemakaava
Melukartat Hämeentie
Liikenneselvitys, Ramboll 2021