Noin 10 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Loimaan keskustan asemakaavoitetun alueen itäreunalla, Hämeentien pohjoispuolella ja Vanhan Hämeentien länsipuolella. Loimijoen rantaan sijoittuvaa alueetta ympäröivät laajat ja maastoltaan alavat maatalousalueet. Alueella sijaitsee nykyisin yritystoimintaa.

Asemakaavoituksen lähtökohtina ovat olemassa olevan yritysalueen saattaminen asemakaavoituksen piiriin sekä alueen eri kulkuyhteyksien ja -muotojen selvittäminen ja yhteensovittaminen. Kaavoituksen tavoitteita mm. yritystoiminnan osalta tarkennetaan kaavaprosessin edetessä.

Huom! Kaavatyön uusimman vaiheen materiaalit täydennetään alimmaiseksi kaavatyön edetessä.

Aloitusvaihe

OAS on nähtävillä 10.9.2021 alkaen ja palautetta pyydetään 11.10.2021 mennessä.

Kuulutus
OAS_Hämeentien_varren asemakaava
Melukartat Hämeentie
Liikenneselvitys, Ramboll 2021

Luonnosvaihe

Kaavan luonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 12.11.-13.12.2021.

Kuulutus
Loimaa_Hämeentie_akluonnos_19.10.2021
Hämeentien _varren_ak_selostus_19.10.2021
OAS_Hämeentien_varren_ak_tark. 19.10.2021
Liikenneselvitys_Hameentie, Ramboll, tark. 19.10.2021
Melukartat Hämeentie, Promethor 2020
Liikenneselvityksen poikkileikkaukset

Ehdotusvaihe

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 24.8.-26.9.2022.

Kuulutus
Kaavaehdotus, 27.6.2022
Kaavaselostus, ehdotus 27.6.2022
Selostuksen liitteet 1-4
Melukartat Hämeentie, Promethor 2020