Noin 0,7 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Alastaron moottoriradan välittömässä läheisyydessä. Alue toimii moottoriradan pysäköintialueena.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Osoittaa ajoneuvojen varastorakennuksille paikka, joka vähentää mm. ajoneuvojen kuljetustarpeita muualle varastoitavaksi. Alueelle on tarkoituksenmukaista mahdollistaa myös muuta aluetta palvelevaa varastointia.
  • Päivitetään suunnittelun kannalta oleelliset asiat korttelin välittömässä läheisyydessä.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle, kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Valmisteluvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 1.11.2023-1.12.2023.

Kuulutus
Kaavakartta, luonnos 4.9.2023
Selostus, luonnos 4.9.2023
Liite 1: OAS