Noin 0,9 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Alastaron moottoriradan välittömässä läheisyydessä. Alue toimii moottoriradan pysäköintialueena.

Asemakaavan pääasialliset tavoitteet

  • Osoittaa ajoneuvojen varastorakennuksille paikka, joka vähentää mm. ajoneuvojen kuljetustarpeita muualle varastoitavaksi. Alueelle on tarkoituksenmukaista mahdollistaa myös muuta aluetta palvelevaa varastointia.
  • Päivitetään suunnittelun kannalta oleelliset asiat korttelin välittömässä läheisyydessä.

Kaavan materiaalit täydentyvät alle, kun kaavaprosessi etenee. Kaavan aikaisempia valmisteluasiakirjoja voi tiedustella kaavoittajalta tai kaavoitusassistentilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallista palautetta koko kaavan laatimisprosessin ajan (aina ehdotusvaiheen nähtävillä olon päättymiseen asti).

Valmisteluvaihe

Kaavan luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 1.11.2023-1.12.2023.

Ehdotusvaihe

Kaavan ehdotus ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 2.1.2024-2.2.2024

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 19.2.2024. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Hyväksytyt materiaalit löytyvät kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat sivuilta.