Asumisen kyselyt

Tervetuloa vastaamaan asumisen vuoden kyselyihin. Alla eriteltynä alustavasti suunnitellut asumisen vuoden kyselyt, kysymysaiheet saattavat vielä muuttua. Kyselyn ajankohtana vastauslinkki aktivoituu alapuolelle.

  • Syyskuun kysely: Kuka ansaitsee kehut eli ketä kiittäisit ja miksi + ehdota vuoden positiivisinta loimaalaista – ajankohta 11.- 17.9.
  • Marras/joulukuun kysely: Loimaalaisuus: millä kolmella sanalla kuvailisit loimaalaista? Mitkä ovat Loimaan murteen kolme parasta sanaa? Ajankohta 1. – 8.12.

Kyselyjen yhteenvedot kerätään jatkokehittämistä ja suunnittelua varten. Löydät annetut vastaukset oikeasta reunasta.

Kyselyn linkkiä jaetaan verkkosivujen ja somen kautta. Kirjastoista (Alastaro, Hirvikoski, Loimaa, Mellilä) ja Vesihovista löytyy paperiset lomakkeet.


Heinäkuun 2023 kysely – aiheena paras muisto Loimaalta

Heinäkuun kyselyssä muisteltiin elämän parasta hetkeä Loimaalla. Netin kautta sekä Okrasta vastauksia tuli yhteensä 813. Kaikista vastauksista tehdään yhteenveto nähtäväksi, päivitys sivuille myöhemmin syksyllä.


Toukokuun 2023 kysely – aiheena tori/keskustan kehittäminen

Kysely oli avoinna 23.-31.5. Vastauksia saatiin 68 kpl. Aiheena oli kaupungin keskustan, Kauppatorin ja lähialueen kehittäminen. Kysymyksinä: Mitä toimintoja toivoisit puistoon, Kauppatorille ja rantaan? Millä toimenpiteillä keskustasta saataisiin elävämpi ja viihtyisämpi?

Kysymyskohtaiset vastaukset oikealla reunalla pdf-lomakkeiden kautta.

Kaikki saadut vastaukset on toimitettu myös keskustan kaavojen päivityksestä vastaavalle yritykselle FCG:lle, joten saatuja vastauksia tullaan hyödyntämään päivitystyössä.

Vastauksista lyhyt koonti:

Keskustan alueen kehittäminen koettiin tärkeäksi, etenkin viihtyvyyden parantaminen jokivartta myöden. Monessa kommentissa nousi huonokuntoisten kiinteistöjen parantaminen/poistaminen. Torin kokoa kommentointiin sekä sijaintipaikkaa. Tapahtumia toivottiin lisää, kesätoria myös tapahtumien, musiikin, eri esittelyjen kautta. Ranta-alueen roskapisteen siirto nousi monesti esiin, alue haluttaisiin enemminkin hyötykäyttöön viihtyvyyden kannalta. Rantaan toivottiin kulkureittiä ja yleensäkin rannan siistimistä, uimarantaakin ehdotettiin useammassa kommentissa. Kävelykatu ja palveluja sen ympärille, suihkulähde torialueelle ja kesäterasseja kaivattiin. Erilaisia aktiviteetteja lisää lapsille puiston alueelle.

Tutustu tarkemmin saatuihin vastauksiin oikean reunan linkeistä.

Helmikuun 2023 kysely – aiheena asumisviihtyvyys

Ensimmäinen asumisen kyselyyn saatiin vastauksia sähköisesti 207 kpl ja paperisia lomakkeita palautettiin yhteensä 78 kpl. Suurkiitos kaikille osallistuneille. Vastaukset on nähtävissä oikeassa reunassa kysymyskohtaisesti.

Arvonnassa yhteystietonsa jättäneille kahdelle onnekkaalle arvottiin 30 euron lahjakortit paikallisiin liikkeisiin. Arvonta suoritettiin 21.2. Onnetar suosi Annamaijaa ja Maaritia, jotka ovat saaneet iloisen puhelun asian johdosta, onneksi olkoon!

Lyhyesti vastauksista:

Kyselyssä kysyttiin 1) mistä asumisviihtyvyys muodostuu, 2) Miksi Loimaalla on hyvä asua ja 3) Mitä Loimaalta puuttuu. Vastauksia oli paljon ja niihin voi tarkemmin tutustua oikealla olevien linkkien kautta. Alla kuitenkin lyhyt kooste.

Vastauksista ensimmäiseen kysymykseen eli mistä asumisviihtyvyys muodostuu selkeästi nousivat: palvelut, rauhallinen ja turvallinen kaupunki, monipuolinen tarjonta ja harrastusmahdollisuudet, luonto ja sen läheisyys, naapurit, sijainti, lyhyet välimatkat ja hyvät kulkuyhteydet, ruuhkattomuus, hyvin hoidettu ympäristö.

Toiseen kysymykseen miksi Loimaalla on hyvä asua vastattiin melko samoilla ajauksilla kuin ensimmäiseen eli palvelut lähellä, maaseutu, sopivan kokoinen kaupunki ja rauhallisuus, turvallisuus, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, luonto.

Kolmas kysymys mitä Loimaalta puuttuu, toi erilaisia ehdotuksia. Vaikka hyvät harrastusmahdollisuudet nousivat edellisissä vastauksissa esiin, lisää liikuntamahdollisuuksia ja liikuntahalleja kaivattiin. Lisää kaivattiin myös tapahtumia ja keskustan ja torin elävöittämistä sekä uusia palveluja. Loimijoki ja sen virkistyshyötykäytön lisääminen nousi useammassa vastauksessa sekä julkisen liikenteen parantaminen ja liikennejärjestelyt.