Asiointi verkossa

Sivulle on koottu teknisen puolen lomakkeita. Osa lomakkeista on tulostettavia pdf-lomakkeita, osa sähköisesti lähetettäviä.

Tontit

 Kunnallistekniikka

Rakennusvalvonta

Sähköinen asiointipalvelu:

päivitetty: 1.12.2017