Asemakaava


Asemakaavayhdistelmät


Hyväksytyt asemakaavat (v. 2014 alkaen)

1. Keskustan kortteli 6, osa korttelista 2
   Kaavakartta
   Kaavaselostus

2. Matkakeskus
    Kaavakartta
    Kaavaselostus
    Selostuksen liitteet 1-4
    Selostuksen liitteet 5-10

3. TIVA-kaupan asemakaavamuutos
    Kaavakartta
    Kaavaselostus

4. Virttaan kylä
    Asemakaavakartta
    Kaavaselostus

 5. Nahinlahti
     Asemakaavakartta
     Kaavaselostus
     Havainnepiirros

6. Torin ympäristön asemakaavamuutos

    Kaavakartta
    Kaavaselostus
    Kaavaselostuksen liitteet

7. Kartanonmäen korttelin 21 sekä puisto- ja katualueen asemakaavamuutos

     Kaavakartta
     Kaavaselotus

8. Lamminkadun eteläpään asemakaavamuutos

     Kaavakartta
     Kaavaselostus

9. Peltoisten asemakaava
    Kaavakartta
    Kaavaselostus
    Kaavaselostuksen liitteet

10. Myllykylän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos
     Kaavakartta.pdf
     Kaavaselostus.pdf
     Kaavaselostuksen liitteet 1-4.pdf

Vireillä olevat asemakaavat:

1. Nahkatehtaan lämpökeskuksen alueen asemakaavamuutos

2.  Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava

3. Niittukulman eritasoliittymän lounaispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

4. Hulmin teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

 

 

 


 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa määritellään kullekin alueelle mm. käyttötarkoitus, rakennuspaikat, rakentamisen määrä, rakentamistapa, katuyhteydet, pysäköinti-, leikki- ja oleskelualueet. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan perusteella. Asemakaavan laatimisesta huolehtii kunta. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy Loimaan kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset Loimaan kaupunginhallitus. 

 

Yhteystiedot:

kaavoittaja
Arttu Salonen
etunimi.sukunimi@loimaa.fi
puh. 02 761 4243

päivitetty: 14.1.2020