Asemakaava


Asemakaavayhdistelmät


Hyväksytyt asemakaavat (v. 2014 alkaen)

1. Keskustan kortteli 6, osa korttelista 2
   Kaavakartta
   Kaavaselostus

2. Matkakeskus
    Kaavakartta
    Kaavaselostus
    Selostuksen liitteet 1-4
    Selostuksen liitteet 5-10

3. TIVA-kaupan asemakaavamuutos
    Kaavakartta
    Kaavaselostus

4. Virttaan kylä
    Asemakaavakartta
    Kaavaselostus

 5. Nahinlahti
     Asemakaavakartta
     Kaavaselostus
     Havainnepiirros

6. Peltoisten asemakaava
    Kaavakartta
    Kaavaselostus
    Kaavaselostuksen liitteet

Vireillä olevat asemakaavat:

1. Torin ympäristön asemakaavamuutos

2. Peltoisten asuinalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

3. Kartanomäen korttelin 21 sekä puisto- ja katualueen asemakaavamuutos

4. Lamminkadun eteläpään asemakaavamuutos

5. Myllykylän teollisuusalueen asemakaavamuutos

6. Nahkatehtaan lämpökeskuksen alueen asemakaavamuutos

 

 


 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa määritellään kullekin alueelle mm. käyttötarkoitus, rakennuspaikat, rakentamisen määrä, rakentamistapa, katuyhteydet, pysäköinti-, leikki- ja oleskelualueet. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan perusteella. Asemakaavan laatimisesta huolehtii kunta. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy Loimaan kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset Loimaan kaupunginhallitus. 

 

Yhteystiedot:

kaava-arkkitehti
Arttu Salonen
etunimi.sukunimi@loimaa.fi
puh. 02 761 4243

päivitetty: 19.6.2019