Ajankohtaista


Kaupungin nettisivu-uudistus on vauhdissa!

Loimaan kaupunki on uusimassa nettisivuja. Projekti on aloitettu jo noin vuosi sitten hankintavaiheella ja tällä hetkellä sisältöjen teko uusille sivuille on hyvässä vauhdissa. Uudet sivut tullaan julkaisemaan alkuvuodesta.

Kaupungin nettisivut ovat tärkeä palvelukanava, mutta ne ovat samalla myös käyntikortti, joka on monelle se ensimmäinen kontakti paikkakuntaan.

Uudistus tehdään yhdessä


Kaupungin sivujen uusiminen on mittava projekti, jossa käydään läpi kaikki n. 300 sivua ja ulkoasun lisäksi tehdään sekä sisällöt että rakenne uusiksi. Uudistusprojektin vetovastuu, kokonaisuus ja suunnittelu on kaupungin Elinvoimayksikön markkinointiosastolla, mutta projektia varten perustetulla, kaupungin eri yksiköiden sihteereistä kootulla nettisivutyöryhmällä on tärkeä rooli käytännön toteutuksessa. Kaikkiaan sivujen tekoon osallistuu eri tavoin kymmeniä työntekijöitä kaupungin eri palvelualoilta, jotta sisältö saadaan laadukkaaksi ja ajantasaiseksi.

Uusien sivujen toimittaja on Valu Digital, joka on viime vuosina tehnyt paljon hyviä ja palkittuja kunta/kaupunkisivuja. Heiltä löytyy valmiina erityisosaamista, jota tarvitaan etenkin kuntapuolen sivuja tehtäessä, jolloin sivut pystytään toteuttamaan myös kustannustehokkaasti. Valu Digital on tehnyt mm. Hämeenlinnan, Loviisan, Kuhmon, Tornion ja Nokian kaupungin sivut.

Uudistuksen tavoitteet

Loimaan nettisivuprojektin tärkeimmät tavoitteet ovat:

-käyttäjäystävällisyys
-visuaalisuus
-helppo päivitettävyys

Uusien sivujen rakenteen suunnitteluun on panostettu, mikä helpottaa tiedon löydettävyyttä. Jokainen sivu sisältöineen käydään läpi ja tehdään uusiksi nykyaikaisella, selkeällä ja ajantasaisella sisällöllä. Myös tärkeimmät yhteystiedot tulevat hyvin esille sivuilla. Sivujen käytettävyys testataan testiryhmällä ennen julkaisua ja palautetta tullaan keräämään myös sivujen julkaisun jälkeen. Tietojen ajantasaisuus pyritään jatkossa varmistamaan mm. oikeanlaisilla vastuutuksilla yksiköissä.

Kehitystyö jatkuu tulevina vuosina

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään hyvät perussivut kuntoon ja kehitystyö jatkuu etenkin ensi vuonna, mutta myös tulevina vuosina uusien sisältöjen, toimintojen ja järjestelmien muodossa. Perusuudistuksen yhteydessä myös sivujen visuaalisuuteen panostetaan olemassa olevin mahdollisuuksin ja kehitysvaiheessa ulkoasu viedään vielä uudelle tasolle.