Fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia ja apuvälinepalvelut

Fysioterapia

Fysioterapian keskitetty puhelinaika arkisin klo 8.00-9.00
puh. 02 761 2342


Fysioterapian toiminnan tavoitteena on edistää väestön liikunta-, toiminta- ja työkykyä fysioterapian keinoin. Yhteistyössä muun terveydenhuollon henkilökunnan ja omaisten kanssa asiakasta ohjataan käyttämään omia voimavarojaan terveytensä ja toimintakykynsä säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Fysioterapeutin yksilövastaanotto on Pääterveysasemalla sekä Hirvikosken ja Alastaron terveysasemilla. Fysioterapiaan tullaan terveyskeskuslääkärin tai terveydenhoitajan lähettämänä myös sovitusti erikoissairaanhoidon jatkohoitona. Ryhmätoimintaa on Pääterveysasemalla.

Fysioterapeutit toimivat yhteistyössä lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa.

Kotikäynneillä arvioidaan apuvälinetarvetta, kodin muutostöitä ja tuetaan kotona selviämistä.

Myös Loimaan akuuteilla kuntoutusosastoilla, kotihoidossa ja palveluasunnoilla työskentelee fysioterapeutti.


Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voi toteuttaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapiassa arvioidaan ja kuntoutetaan puheessa, kielessä ja kommunikoinnissa ilmeneviä häiriöitä. Häiriöitä voi ilmetä esimerkiksi puheen tuotossa, puheen ymmärtämisessä, kielellisissä taidoissa tai äänessä.

Puheterapiapalveluita annetaan tällä hetkellä pääasiassa neuvolaikäisille lapsille. Puheterapeutin vastaanotolle tarvitaan neuvolan tai lääkärin lähete. Kouluikäisiä voidaan ohjata koululääkärin kautta rajoitetusti puheterapeutin arvioon (esim. änkytys ja äänihäiriöt). Lähetteen saaneet asiakkaat siirtyvät puheterapiajonoon, josta puheterapeutti kutsuu asiakkaita vastaanotolle omalla vuorollaan eli pääsääntöisesti jonotusjärjestyksessä.

Yhteystiedot
Aino Pouru
Puheterapeutti
puhelin 02 7612353

 

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voi toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti. Toimintaterapiassa pyritään löytämään asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapiassa tuetaan ja mahdollistetaan asiakkaan kotona selviytymistä. Terapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Toimintaterapian asiakas voi olla lapsi, nuori, aikuinen tai seniori.

Toimintaterapia-arvioon tarvitaan lähete terveydenhuollon ammattilaiselta. Toimintaterapeutti voi tehdä myös suosituksen asunnon muutostöistä sekä ohjata asiakasta ja hänen läheisiään löytämään uusia toimintatapoja arjesta selviytymiseen.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehityksen osa-alueita ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista. Arvion pohjalta suunnitellaan mahdollinen toimintaterapiajakso. Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta.

 

Jalkaterapia

Jalkaterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan liikkumis- tai toimintakykyä jalkaterapian keinoin. Jalkaterapiassa arvioidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan erilaisia jalkojen ongelmia. Arvion perusteella annetaan yksilöllistä ohjausta ja tuetaan asiakkaan selviytymistä alaraajaongelmiensa kanssa. 

Jalkaterapian suurimman asiakasryhmän muodostavat diabeetikot, joilla on sairauden vuoksi suurentunut riski vaikeille jalkaongelmille, kuten pitkäaikaisille jalkahaavoille.

Jalkaterapeutin vastaanotto sijaitsee Loimaan pääterveysasemalla. Jalkaterapiaan tullaan lääkärin tai diabeteshoitajan lähetteellä.Apuvälinepalvelut

Apuvälinelainaamo on avoinna
maanantai, keskviikko ja perjantai klo 12.00-15.00

Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Puhelinaika ma-pe klo 8.00-9.00
puh. 02 761 2341


Apuvälineitä lainataan väliaikaiseen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä. Apuvälineiden saatavuusperusteissa noudatetaan Varsinais-Suomen alueellista VALPAS-sopimusta. Apuvälineet tilataan Varsinais-Suomen Alueellisesta Apuvälinekeskuksesta.

Varaa aika apuvälinesovitukseen.

päivitetty: 16.10.2017