Sosiaalipalveluiden odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.09.-31.12.2018


Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 57 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun jonotti puolen vuoden aikana yhteensä 50 henkilöä. Tarpeen mukainen kotihoito 0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut 0-3 vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

 

Omaishoidontuki on myönnetty 0-3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Perusteet täyttäviä määrärahan vapautumista odottavia hakijoita ei ollut jonossa 31.12.2018.

 

Loimaalla 10.01.2019
Vanhustyön ohjaaja

päivitetty: 11.1.2019