Sosiaalipalveluiden odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 1.5. - 31.8.2018

 

Tehostettuun palveluasumiseen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli seuranta-aikana keskimäärin 38 vrk. Jatkohoitopaikkaa jonotti seurannan aikana yhteensä 32 henkilöä. Näistä oli 4 henkilöä jonossa jo ennen 01.05.2018, seurantajakson päättyessä 31.08.2018 jonoon jäi 12 henkilöä.  

 

Tarpeen mukainen kotihoito myönnettiin 0-3 vrk aikana, kotihoidon tukipalvelut 0-3 vrk aikana, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk, kiireellisyydestä riippuen.

 

Omaishoidontuki on myönnetty 0-3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Perusteet täyttäviä määrärahan vapautumista odottavia hakijoita ei ollut jonossa 31.08.2018.

 

Loimaalla 4.9.2018

 

Kaija Muhonen

Vanhustyön ohjaaja  

päivitetty: 10.9.2018