Sosiaalipalveluiden odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA

01.01.-31.12.2017

 

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat; Tehostettuun asumispalveluun keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 27 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Tarpeen mukainen kotihoito 0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut 0-3 vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on ajalla 01.01.-31.08.2017 myönnetty 0-3 kk kuluessa siitä, kun palvelun tarve on todettu. Tuki myönnetään aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. 01.09.2017 alkaen omaishoidon tukea ei määrärahojen riittämättömyyden vuoksi voitu myöntää, jolloin odotusaika on ollut jopa 5 kk siitä, kun palvelun tarve todettiin. Perusteet täyttäviä määrärahan vapautumista odottavia 65 vuotta täyttäneitä hakijoita oli jonossa 31.12.2017 yhteensä 10 henkilöä.

 

Loimaalla 28.02.2018

Vanhustyön ohjaaja

 

 

 

päivitetty: 28.2.2018