Sosiaalipalveluiden odotusajat

 

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.01.-30.06.2017

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen  keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 22 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Tarpeen mukainen kotihoito 0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut  0-3  vrk, palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on myönnetty 0-3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Perusteet täyttäviä määrärahan vapautumista odottavia hakijoita ei ollut jonossa 01.07.2017

Loimaalla 26.07.2017

Vanhustyön ohjaaja


 

 

 

päivitetty: 31.7.2017