Rekisteriselosteet

Sivulla esitetään kootusti palveluittain henkilötietolain mukaisia Loimaan kaupungin rekisteriselosteita. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä henkilörekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.

Sosiaali ja terveys

 - Informointilomake Loimaa, sosiaalihuolto 25072017

- Informointilomake Loimaa, terveydenhuolto 19032018

 

Varhaiskasvatus ja opetus

- Päivähoidon asiakasrekisteri

- Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan rekisteri

- Oppilashallintojärjestelmän rekisteri

- Opiskeluhuoltorekisteri

- Opiskeluhuollon kuraattoreiden asiakasrekisteri, asiakastietojärjestelmä AURA

- Opiskeluhuollon koulupsykologien asiakasrekisteri, asiakastietojärjestelmä AURA

- G Suite for Education tietojärjestelmäseloste

- G Suite for Education sp-palvelun rekisteriseloste

 - MPASS-kertakirjautuminen, tietosuojaseloste

- ViLLE-Tietosuojaseloste

Vapaa-aika ja liikunta

 

 

Työ ja yrittäminen

 - Yritysrekisteri

 


Asuminen ja ympäristö

 - Rakennusluparekisteri

- Rakennus_ja_huoneistorekisteri

 - Kiinteistörekisteri Loimaan kaupungin kiinteistörekisterin pitoalueella

- Yksityistierekisteri

- Avustuslaskentaan käytettävä yksityistierekisteri

- Vesihuollon asiakastietotietojärjestelmä CGI Vesikanta Plus

- Loimaan vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamon kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmä (Esmikko)

Kunta ja hallinto

- Asianhallintajärjestelmä Dynasty

- Luottamushenkilörekisteri

- Palvelussuhderekisteri

- Myyntireskontran asiakasrekisteri

- Ostoreskontran toimittajarekisteri

- Loimaan kaupungin kulunvalvonta- rikosilmoitin sekä ateria- ja työajanseurantajärjestelmä (Esmikko)

Sidonnaisuusrekisteri