Urheilu
  Etusivu Loimaan kaupunki Asukkaille Yrittäjille Matkailijoille Kaavakkeita Yhteystiedot   Intranet  
 

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Esimerkiksi vanhaan rakennukseen liittyvän kuistin muuttamiseen lämpimäksi tilaksi tarvitaan rakennuslupa. Muuta kuin edellä tarkoitettua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällainen toimenpide on esimerkiksi saunan rakentaminen ns. kuivaan tilaan kuten vaatehuoneeseen.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa tai rakennuksessa olevaa muuta tilaa, kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa ja autotallia. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin. Lupa voidaan myöntää, jos muutos ei ole ristiriidassa asemakaavan ja muiden rakentamismääräysten kanssa. Käyttötarkoituksen muuttaminen voi edellyttää myös yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiöjärjestyksessä olevat määräykset eivät kuitenkaan sido rakennuslain mukaisessa lupamenettelyssä eikä myönteisellä lupapäätöksellä ole yhtiöoikeudellisesti sitovia vaikutuksia.

Peruskorjauksen osalta sen luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden. Peruskorjaushankkeiden edistämiseksi on säädetty, että hankkeita koskevia rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä voidaan poiketa rakentamiseen muutoin sovellettavista leikki- ja oleskelupaikkoja sekä autopaikkoja koskevista vaatimuksista. Käyttötarkoitusta muutettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon tästä johtuva autopaikkojen tarve.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Lisätietoa rakennusluvasta saat rakennusvalvontapalveluista

_IGP5402.jpg

Uudisrakentamista Moisionpellon alueella 2009

 
Sivukartta Copyright © 2009 - 2014 Loimaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Mansite Server