Nuohous ja palotarkastus

Nuohous

Nuohouksen hoitaa Loimaan kaupungin keskustan, Hirvikosken, Metsämaan ja Mellilän alueilla:

Nuohous Leinonen Oy
Piirinuohooja:
Kristian Ahonen 0400 169 625
nuohousleinonen@gmail.com

Nuohoojat työaikana
Aho Leo 0400 877 782
Kahilakoski Harri 0400 515 423

Alastaron alueella nuohouksen hoitaa:
HMP-Service ilmastointi- ja nuohouspalvelu, puh. 045 123 3863

V-S aluepelastuslaitoksen sivuilta lisätietoa,linkki

(Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 539/2005)

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Palotarkastus

Palotarkastukset osa onnettomuuksien ehkäisyä. Palotarkastuksen tarkoitus on ehkäistä kohteen ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvia vaaroja. Palotarkastuksia suoritetaan aina määrävälein kohteen koosta ja toiminnasta riippuen. Palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöjen lisäksi myös erilaisiin tapahtumiin.

Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa varsinaissuomalaisia neuvoo arkisin palveleva palotarkastaja p. 050 433 0260 klo 9–15. Palvelevalle palotarkastajalle voi laittaa myös sähköpostia osoitteeseen pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi.

Omatoiminen palotarkastus

Ei perustu pelastuslakiin, mutta suositellaan tehtäväksi. Jokainen voi omatoimisesti suorittaa tarkastuksen kotonaan tai esimerkiksi työpaikallaan ja auttaa havaitsemaan turvallisuuteen liittyviä puutteita. Tukena voidaan käyttää omatoimisen palotarkastuksen lomaketta.

Lisätietoa palotarkastuksesta saa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta.

päivitetty: 31.7.2018