Tarpeellisten lomakkeiden lähteille


Lomakkeita

Kaikki maaseutuhallinnon lomakkeet on saatavissa Mavin sivuilta

Eläintenpitoon liittyvät lomakkeet löytyvät Eviran lomakkeista


Vuokrasopimusmalli pellon ja tukioikeuksien vuokraamiseen

- vuokrasopimus (pdf)
 

Pelto-ojitus 

Pelto-ojituksesta on ilmoitettava kirjallisesti ELY-keskukseen vähintään 60 päivää ennen ojitykseen ryhtymistä. Ohessa aiheesta ohje ja ilmoituslomake

- ojituksesta ilmoittamisen ohje
- ojituksesta ilmoittamisen lomake

 

Ympäristöhallinnon lomakkeet

Ympäristölupaan ja lannan patterointiin mm. liittyvät lomakkeet Rullaa vaan rohkeasti ympäristökeskuksen sivua alaspäin, kyllä ne sieltä löytyvät!

Ilmoitus lannan poikkeuksellisesta levittämisestä on tässä erikseen vielä.

päivitetty: 26.10.2017