Laitoshoitopalvelut


Laitospalveluilla
tarkoitetaan hoidon järjestämistä ympärivuorokautista hoitoa antavassa toimintayksikössä. Hoito voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Esiteltävä toiminta on kaupungin omaa toimintaa ja yksikköjä on kolme.

Pitkäaikainen laitoshoito tulee kyseeseen, jos se on perusteltua henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.

Laitoshoitokin pyrkii olemaan kodinomaista. Asiakkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistetään. Laitoshoidon maksuista löytyy tietoa näiltä sivuilta kohdasta Asiakasmaksut.

päivitetty: 25.6.2015