Kuulutuksia

KUULUTUS
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 29.8.2017 pitämän kokouksen pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35, syys-kuun 8. päivänä 2017 klo 9.00 - 14.30 ja internetissä osoitteessa 
http://www.turku.fi/kuulutukset

Turussa, elokuun 30. päivänä 2017

Pertti Soininvaara
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö


KUNGÖRELSE

Protokollet från Egentliga Finlands regionala räddningsnämnds 
sammanträde 29.8.2017 samt de tjänstemannabeslutsprotokoll som där nämns som ett separat ärende finns framlagt på Egentliga Finlands rädd-ningsverk vid Eriksgatan 35 den 8 september 2017 kl. 9.00 - 14.30 och på webben under adressen 
http://www.turku.fi/kuulutukset

Åbo den 30 augusti 2017

Pertti Soininvaara
förvaltnings- och personalchef