Kuulutuksia

KUULUTUS

Liikennevirasto on 27.4.2018 hyväksynyt päätöksellään LIVI/8980/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymän parantaminen sekä Lammenpuiston alikulkukäytävän ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen, Loimaa.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 17.5.-17.6.2018 Loimaan kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut -toimipisteessä, osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO. (Maantielaki 103 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Timo Bäcklund puh. 0295 022 782

Loimaalla 15.5.2018

Loimaan kaupunki