Kuulutuksia

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 24. päivänä huhtikuuta 2017 klo 18.00 kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa os. Kauppalankatu 3, Loimaa, pidettävään kokoukseen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintopalvelukeskuksessa 2. päivänä toukokuuta 2017 klo 9.00 – 15.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Talousarviomuutos 2017/Investoinnit
- Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen
- Ero luottamustoimesta ja siitä aiheutuvat toimenpiteet / Tiina Korte-Mattila
- Ero luottamustoimista ja siitä aiheutuvat toimenpiteet / Vesa-Pekka Hiukkanen
- Äänestysaluejaotuksen muuttaminen
- Valtuustoaloite/Kestävän kehityksen ohjelma
- Pyöräteiden kunto - valtuustoaloite  
- Valtuustoaloite kaavamuutoksen toteuttamiseksi kauppahallia ym. varten 
- Valtuustoaloite terveyskeskusmaksun poistamisesta
- Puu- ja hirsirakentaminen - valtuustoaloite
- Luettelo valtuustoaloitteista
- Valtuutetut ja varavaltuutetut toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021

Loimaalla 19. päivänä huhtikuuta 2017

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja