Kuulutuksia

Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimisto pidetään suljettuna
27.12.-29.12.2017.


Loimaalla 11.12.2017

Elinympäristövaliokunta

Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 11.12.2017 klo 18.00 kaupunginvaltuuston kokoushuoneessa os. Kauppalankatu 3, Loimaa. 

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävissä 5.12.2017 alkaen Loimaan kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/poytakirjat ja hallintopalvelukeskuksessa sekä asialista kaupungin virallisella ilmoitustaululla os. Kauppalankatu 3, Loimaa.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintopalvelukeskuksessa  18.12.2017  klo 9.00-15.00 sekä Loimaan kaupungin kotisivuilla  samasta päivästä lukien kahden vuoden ajan. 

Loimaalla  5. päivänä joulukuuta 2017


Tarja Mäki-Punto-Ristanen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 
Reino Suominen kp hakee ympäristölupaa eläinsuojan toiminnalle kiinteistölle 430-410-6-5. Lupaa haetaan 240 lihanaudan ja 60 vasikan eläinsuojalle.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 22.11.– 21.12.2017 Teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro

Ennen ympäristölupa-asian ratkaisemista on niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta. Muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaostolle 21.12.2017 kello 15:00 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Matti Norr p. 02 761 4273.


Loimaalla 21.11.2017


Elinympäristövaliokunnan lupajaosto

Hallintokuntien kokousajat sekä pöytäkirjojen nähtävilläolo löytyvät alla olevasta linkistä:

 

Kokousajat 1.6. - 31.12.2017 .pdf

KAUPUNGINVIRASTON AUKIOLO 2017

Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2017 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 3. – 21.7.2017, johon aikaan mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomat keskitetään.


Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017

KAUPUNGINHALLITUS
 

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Loimaan kaupungin kunnalliset ilmoitukset vuonna 2017 julkaistaan kau¬pungin ilmoitustaululla, os. Kauppalankatu 3, ja Loimaan Lehti -nimisessä sanomalehdessä sekä internetissä Loimaan kaupungin kotisivuilla, www.loimaa.fi

 

Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017 

KAUPUNGINHALLITUS

 
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA