Kuulutuksia

Tekninen johtaja on 9.10.2017 hyväksynyt Loimaan kaupungin 13(Niittukulma) kaupunginosan korttelin 5 tonttijaon.Loimaalla 10. päivänä lokakuuta 2017

Loimaan kaupungin mittaustoimi


KUULUTUS

Loimaan kaupungissa ja Pöytyän kunnassa sijaitseva Kontolanrahka kuuluu Natura 2000-ohjelmaan sekä luonto- että lintudirektiivin mukaisena kohteena FI0200093 Kontolanrahka. Sen pinta-ala on noin 857 hehtaaria. Osa alueesta on tarkoitus lunastaa valtiolle suojelun toteuttamiseksi, koska suojelun toteutuksesta vapaaehtoisin toimin ei ole ollut mahdollista neuvotella maanomistajien kanssa ilman huomattavia vaikeuksia.

Lunastus koskee koko noin 12 hehtaarin suuruista Kontola -nimistä tilaa, 430-431-3-38 Loimaan kaupungissa.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (= ELY-keskus) varaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 8 §:n mukaisesti maanomistajille, käyttöoikeuden haltijoille sekä ao. viranomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen asiasta.

Lausunnot tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen PL 236, 20101 TURKU tai kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Kuulutus julkaistaan Virallisen lehden numerossa 
113 / 2.10.2017.

Asiakirja karttoineen on virka-aikana nähtävillä alla mainituissa virastoissa 8.11.2017 saakka:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Loimaan kaupunki, Kauppalankatu 3, 32200 LOIMAA

Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770.


Turussa 20. päivänä syyskuuta 2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 

Hallintokuntien kokousajat sekä pöytäkirjojen nähtävilläolo löytyvät alla olevasta linkistä:

 

Kokousajat 1.6. - 31.12.2017 .pdf

KAUPUNGINVIRASTON AUKIOLO 2017

Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2017 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 3. – 21.7.2017, johon aikaan mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomat keskitetään.


Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017

KAUPUNGINHALLITUS
 

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Loimaan kaupungin kunnalliset ilmoitukset vuonna 2017 julkaistaan kau¬pungin ilmoitustaululla, os. Kauppalankatu 3, ja Loimaan Lehti -nimisessä sanomalehdessä sekä internetissä Loimaan kaupungin kotisivuilla, www.loimaa.fi

 

Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017 

KAUPUNGINHALLITUS

 
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA