Kuulutuksia

AUGUST  JA  LYYDIA  HEINON STIPENDIRAHASTON APURAHAT  2018                                                                       

Loimaan lukiolle nimetystä August ja Lyydia Heinon stipendirahastosta jaetaan apurahoja mainitusta lukiosta valmistuneille lahjakkaille nuorille jatko-opiskelua varten. Apurahoja voidaan myöntää

  • korkeakoulututkinnon suorittaneelle lisensiaattityötä, väitöskirjaa tai muuta tutkimustyötä varten,
  • korkeakouluopintoja tai niihin rinnastettavia muita opintoja varten, sekä
  • Novidan lukiosta keväällä 2018 valmistuville ylioppilaille.

Apurahat jakaa Loimaan lukion opettajakunta ja ne luovutetaan saajille henkilökohtaisesti lukion kevätjuhlassa 02.06.2018 Apurahojen saajille ilmoitetaan asiasta kirjeitse paria viikkoa aikaisemmin.

Hakemukset, joihin on liitetty mahdolliset suositukset ja joista tulee käydä ilmi suoritetut opinnot, opintomenestys sekä apurahan käyttösuunnitelma, pyydetään toimittamaan 27.04.2018, klo 15 mennessä osoitteella: Loimaan kaupunginhallitus, Kauppalankatu 3, 32200  LOIMAA. Kuoreen tunnus "Heinon apuraha".

Lisätietoja asiasta saa puhelimitse  rehtori Hannu Lahdelta, puh.

050 512 6049.

Loimaalla 16.03.2018

KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 8.3.2018 pitämän kokouksen pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35, maaliskuun 16. päivänä 2018 klo 9.00 - 14.30 ja internetissä osoitteessa

http://www.turku.fi/kuulutukset

 

Turussa, maaliskuun 12. päivänä 2018

Pertti Soininvaara

hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Loimaan kaupunginvaltuusto on 5.3.2018 § 14 hyväksynyt 
Kartanomäen korttelia 21 sekä puisto- ja katualuetta koskevan asemakaavamuutoksen.

Loimaalla 9. päivänä maaliskuuta 2018 

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS
 

KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 18/0044/2 28.2.2018. Päätös koskee Loimaan kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä tehtyä muutoksenhakua.

Muutoksenhakija: Pinnin yksityistien tiekunta, Loimaa

Päätös johon on haettu muutosta:

Loimaan kaupungin ympäristölautakunta 30.9.2016 (28.9.2016 § 83)

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä 3.4.2018 asti Loimaan kaupungin kirjaamossa, Kauppalankatu 3.

Kaupunginvaltuusto päätti julkaista kaupungin ilmoitukset vuonna
2018 kaupungin verkkosivuilla www.loimaa.fi ja tarvittaessa
Loimaan Lehti nimisessä sanomalehdessä. 

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja
rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion
alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään
nähtävänä ilmoitustaululla. 


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018 

KAUPUNGINHALLITUS
 
Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2018 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 2. – 20.7. ja 27. – 31.12.2018, johon ajanjaksoon henkilöstön vuosilomat pääsääntöisesti keskitetään.


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018

KAUPUNGINHALLITUS
 

Loimaan kaupungin yksityisteiden vuoden 2018 kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 15.2.2018 ja päättyy 30.4.2018. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kunnossapitoavustukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen, https://loimaa.tiekuntarekisteri.fi.

Vuonna 2018 haku on mahdollista vielä myös paperilomakkeella. Lomakkeita saa Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistosta, osoitteesta Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO, jonne myös paperiset avustushakemukset tulee toimittaa.

Tiekunnille on lähetetty kirjeet, joissa on ohjeet sähköiseen hakemukseen.

Lisätiedot: mittausteknikko Esa Kosonen, puh. 02 761 4245, esa.kosonen@loimaa.fi


Loimaalla 26.1.2018

ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA