Kuulutuksia

Loimaan kaupungin toimistot ja laitokset pidetään suljettuina ajalla 2. - 22.7.2018.

Liitteenä kuulutus kesäsulusta Kesäkiinniolo 2018.doc

 

Loimaalla 20.6.2018

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS


Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 7.6.2018 - 3.8.2018 tekniikka ja ympäristö –toimialan virastossa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/lamminkatu. Virasto on suljettuna 2.7.-20.7.2018 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 3.8.2018 klo 15.00 mennessä, Loimaan kaupunginhallitukselle osoitettuna, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kir-jaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 7.6.2018

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginvaltuusto päätti julkaista kaupungin ilmoitukset vuonna
2018 kaupungin verkkosivuilla www.loimaa.fi ja tarvittaessa
Loimaan Lehti nimisessä sanomalehdessä. 

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja
rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion
alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään
nähtävänä ilmoitustaululla. 


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018 

KAUPUNGINHALLITUS
 
Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2018 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 2. – 20.7. ja 27. – 31.12.2018, johon ajanjaksoon henkilöstön vuosilomat pääsääntöisesti keskitetään.


Loimaalla 19. päivänä helmikuuta 2018

KAUPUNGINHALLITUS
 
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA