Kuulutuksia

KAUPUNGINVIRASTOT SULJETTUINA

 

Kesäkiinniolo 2017.pdf

Loimaan kaupungin toimistot ja laitokset pidetään suljettuina ajalla

3.7.-23.7.2017 kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

 

Varhaiskasvatus:

 

Avoinna olevat päivähoitoyksiköt:
- Touhula liikuntapäiväkoti Alastaro

- Peltoisten vuoropäiväkoti

- Lastentalo

- Mahlapuiston päiväkoti

- Varahoitoyksikkö Sahrami

 

Kiireelliset päivähoitoasiat sulkuaikana:

puh.02 761 1437

 

Sosiaalipalvelujen päivystys ja neuvonta:

 

Vanhuspalvelut

Vanhustyön ohjaaja puh. 02 761 2380 (puh.aika ma-pe klo 9-11)

 

Kotihoito

Eteläinen kotihoito (keskusta, Mellilä, Niinijoki, yöpartio)

puh. 02 761 2457

 

Pohjoinen kotihoito (Hirvikoski, Metsämaa, Alastaro, Virttaa)

puh. 02 761 2410

 

Palvelutarvekartoitukset

puh. 02 761 2525 (puh.aika ma-pe klo 9-11)

 

Omaishoidon tuki puh. 02 761 2380 (puh.aika ma-pe klo 9-11)

 

Terveyspalveluista on julkaistu oma ilmoitus Loimaan Lehden julkaisemassa Suvilehdessä 6.6.2017 ja internetissä kaupungin kotisivulla.

 

Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus

 

Tilapalvelut:                           3.7. – 21.7.2017       puh. 02 761 4216

 

Kunnallistekniikka:                   3.7. – 21.7.2017       puh. 02 761 4250

 

Rakennus- ja ympäristövalvonta: 3.7. – 7.7.2017      puh. 02 761 4271

 

Loimaan Vesi

 

Vikailmoitukset                                                     puh. 050 337 2520

 

Asiakaspalvelu                        17.7. – 23.7.2017     puh. 02 761 4302

 

Työpäällikkö                             3.7. – 16.7.2017     puh. 02 761 4301

 

Hulmin Huolto Oy

 

Puhelinpäivystys puh. 02 761 4330. Tapaamiset sopimuksen mukaan.

 

 

Kaupungintalon vaihde ja neuvonta ovat sulkuaikana avoinna arkisin klo 8 – 11 ja 12 – 15.

 

Loimaalla 21. päivänä kesäkuuta 2017

 

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 30.5.2017 - 29.6.2017 Loimaan kaupungin teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) sekä kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/torikaava .

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävilläoloaikana, viimeistään 29.6.2017 klo 15.00 mennessä, Loimaan kaupunginhallitukselle osoitettuna tekniseen ja ympäristöpalvelukeskukseen, kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 29.5.2017

LOIMAAN KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 18.5.2017 tehdyllä päätöksellä määrännyt seuraavaa:

Päätöksellä dnro VARELY/2255/2016 määrätään vesiliikennelain 15 §:n mukainen kaikkia vesikulkuneuvoja koskeva nopeusrajoitus 10 km/h Loimijoelle Loimaan kaupungin alueella. Nopeusrajoitus tulee voimaan 1.9.2017.

Päätös pidetään nähtävillä 26.5. – 2.7.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja Loimaan kaupungissa osoitteessa Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa.  

Päätöksien nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisen Lehden numerossa 59/26.5.2017.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa Lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770

 

Turussa 19. päivänä toukokuuta 2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

KAUPUNGINVIRASTON AUKIOLO 2017

Kaupunginvirasto pidetään avoinna vuonna 2017 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Sosiaalitoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 13.00, muina aikoina asiakaskäynnit hoidetaan ajanvarauksella.

Kaupunginvirasto pidetään suljettuna ajalla 3. – 21.7.2017, johon aikaan mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomat keskitetään.


Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017

KAUPUNGINHALLITUS
 

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Loimaan kaupungin kunnalliset ilmoitukset vuonna 2017 julkaistaan kau¬pungin ilmoitustaululla, os. Kauppalankatu 3, ja Loimaan Lehti -nimisessä sanomalehdessä sekä internetissä Loimaan kaupungin kotisivuilla, www.loimaa.fi

 

Loimaalla 9. päivänä helmikuuta 2017 

KAUPUNGINHALLITUS

 

Hallintokuntien kokousajat ja päätösten nähtävilläolo vuonna 2017:

 

Kokousajat 2017.pdf
Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA