Kuntouttava toiminta


Ikäihmisten päivätoiminta

Päivätoiminnassa ikäihmisillä on mahdollisuus tulla virkistämään muistiaan ja tapaamaan muita kuntouttavan jumpan tai sanaleikkien parissa. Pääsääntöisesti toiminta on tarkoitettu muistisairaille ja kotona asuville ikäihmisille sekä omaishoidon tuen piirissä oleville asiakkaille.

Päivätoimintaa järjestetään Mellilän Tammikodissa maanantaisin ja torstaisin. Alastaron Ruusurinteen työtuvassa päivätoimintaa järjestetään perjantaisin ja Hirvikosken Kitkonpuistossa tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Lisätietoja antaa

toiminnanohjaaja Anja Ojala
Tammikoti
Nahkurintie 3, 32300 MELLILÄ
puh. 02 761 2385

 Fysioterapia

Fysioterapian toiminnan tavoitteena on edistää väestön liikunta-, toiminta- ja työkykyä fysioterapian keinoin. Yhteistyössä muun terveydenhuollon henkilökunnan ja omaisten kanssa asiakasta ohjataan käyttämään omia voimavarojaan terveytensä ja toimintakykynsä säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Fysioterapeutin yksilövastaanotto on Pääterveysasemalla sekä Hirvikosken ja Alastaron terveysasemilla. Fysioterapiaan tullaan terveyskeskuslääkärin tai terveydenhoitajan lähettämänä myös sovitusti erikoissairaanhoidon jatkohoitona. Ryhmätoimintaa on Pääterveysasemalla.

Fysioterapeutti tekee kotikäyntejä kotona asuville tai kotiutustilanteessa oleville asiakkaille. Kotikäynneillä arvioidaan apuvälinetarvetta, kodin muutostöitä ja tuetaan kotona selviämistä.


Fysioterapia
Vareliuksenkatu 1, 32200 LOIMAA
puh. 02 761 2340

päivitetty: 2.6.2015