Urheilu
  Etusivu Loimaan kaupunki Asukkaille Yrittäjille Matkailijoille Kaavakkeita Yhteystiedot   Intranet  
 

                                Alastaron yläasteen järjestyssäännöt

 

Näiden sääntöjen tarkoituksena on edistää koulun työrauhaa ja lisätä viihtyisyyttä koulussa.

 

A         Koulualue  ja –ajat

    Koulualueena pidetään koulun tonttia.

    Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä (yleensä klo 8.35 – 15.05 ) .

    Koulunkäyntiin katsotaan kuuluvan myös koulumatkat ja koulun järjestämät tilaisuudet.

    Koulumatkoilla tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa liikennesääntöjä.

 

B         Päivittäinen työskentely

Oppilaan tulee käyttäytyä hyvin sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Kenellekään ei saa aiheuttaa vaaratilanteita eikä käyttää fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Huomaavaisuus, avuliaisuus ja kohteliaisuus kuuluvat hyviin tapoihin.

Kaikkia opettajien ja koulun muun henkilökunnan antamia määräyksiä on noudatettava.
Ulkovälitunnit vietetään välituntialueella koulun etupihalla. Koulun rapuilla ei oleskella.      

Välitunnille ja oppitunneille mennään ripeästi, toistuvasta myöhästelystä seuraa rangaistus.

Tarpeeton oleskelu WC-tiloissa on ehdottomasti kielletty.  WC:ssä asioidaan vain yksi oppilas kerrallaan.

Välituntivalvoja päättää, jos kovalla  pakkasella ( -15 C ) tai myrskyllä  saa oleskella sisällä.

Koulualueelta saa poistuta koulupäivän aikana vain rehtorin luvalla.

Myös sairaustapauksissa poistumisesta on ilmoitettava.

Kivien, hiekan ja lumen heitteleminen ja potkiminen on kiellettyä.

Koulualue pyritään pitämään viihtyisänä, esim. roskaaminen ja syljeskely on kielletty. 

Ruokailussa käyttäydytään kohteliaasti, rauhallisesti sekä hyviä pöytätapoja noudattaen.

Ruokailu on osa päivittäistä työskentelyä. Ruokalassa ei pidetä päähineitä.

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneista vahingosta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Mikäli vahinko aiheutui sääntörikkeestä tai huolimattomuudesta, on oppilas velvollinen korvaamaan  koulun tai oppilastoverien  omaisuudelle aiheuttamansa vahingot.

Mahdollisista onnettomuustapauksista on heti ilmoitettava henkilökunnalle.

Kouluun ei tuoda koulutyötä häiritseviä esineitä. Mm. sytyttimet ja tulentekovälineet on kielletty.

Puhelimet on säilytettävä oppitunnilla suljettuna. Viihde-elektroniikka ei käytetä tunneilla ja ruokalassa.

Kulkuneuvot säilytetään niille varatuilla paikoilla.

Päällysvaatteet ja jalkineet jätetään oppituntien ja ruokailun ajaksi naulakkoon.

Päähineet riisutaan oppituntien ja ruokailun ajaksi.

Huoltajan velvollisuus on  selvittää poissaolot välittömästi poissaolon jälkeen.

 

C         Työrauhan ylläpitäminen

Oppituntia häirinnyt oppilas lähetetään samanaikaisopetuksen pienryhmään (klinikka).

Oppilas tai oppilaat voidaan kutsua opettajien tai rehtorin puhutteluun.

Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää koulun jälkeen  tunniksi suorittamaan tekemättömiä tehtäviä.

Koulussa voidaan käyttää myös perusopetuslain sallimia rangaistuksia.

 

D          Tupakka ja muut päihteet

Tupakanpoltto ja tupakkavälineiden hallussapito koulussa on kiellettyä.

Kielto koskee myös kaikkia muita päihteitä.

 

E           Muut määräykset ja huomautukset

             Asiaton oleskelu koulun tiloissa on kielletty.

 

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa  lainsäädäntöä ja kouluviranomaisten ohjeita.

 

Alastarolla 14.8.2012          Tapani Ääri

                                                           rehtori

 

 
Sivukartta Copyright © 2009 - 2014 Loimaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Mansite Server