Hankinnat

Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia jätehuoltopalveluista 1.1.2019 (tavoite) – 31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiolla, mikäli Loimaan kaupunki päättää jatkaa sopimuskautta. Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus alkuperäisin ehdoin.

Hankinta koskee Loimaan kaupungin jätteiden keräilyä kiinteistöjen jätepisteistä Loimaan kaupungin kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti Loimaan kaupungin alueella tai erikseen sovittavissa kohteissa.

Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen:
1. Syväkeräysastioiden tyhjennykset
2. Muiden jätteenkeräysastioiden tyhjennykset

Tarvittaessa palveluntuottajan tulee pystyä toimittamaan Loimaan kaupungille jätteenkeräysastioita.

Kerättävät jätelajit ovat sekajäte, kaatopaikkajäte, biojäte, metalli, lasi ja keräyskartonki (pahvi) sekä keräyspaperi ja toimistopaperi (kerätään yhdessä).

Hankintailmoitus on julkaistu sähköisesti Mercell-hankintajärjestelmässä osoitteessa https://permalink.mercell.com/91636978.aspx   ja www.hankintailmoitukset.fi .

Tarjous tulee tehdä Mercell-hankintajärjestelmässä viimeistään 26.11.2018 klo 12:00 osoitteessa: https://permalink.mercell.com/91636978.aspx

Tarjouspyyntö (pdf)

Tarjouslomake liite 1 (pdf)

Tarjouslomake liite 1 (xlsx)

Kohdeluettelo liite 2 (pdf)

Sopimusluonnos liite 3 (pdf)

 

Loimaalla 9.11.2018

Loimaan kaupunki