Hankinnat

Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia Juvan alueen kunnallistekniikan perusparantamisesta kokonaishintaurakkana.

Tarjouspyyntö asiakirjoineen on julkaistu 2.2.2018 sähköisessä ilmoituskanavassa, ”Hilma, julkiset hankinnat”, osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi , korjausilmoitus on julkaistu 16.2.2018 www.hankintailmoitukset.fi

 

Tarjoukset pyydetään palauttamaan 2.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella: Loimaan kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Lisätietoja antaa katuinsinööri Jarkko Salminen, sähköposti jarkko.salminen@loimaa.fi, puh. 02 761 4240.

Loimaalla 2.2.2018

Elinympäristövaliokunta

 ---------------------------------------

LISÄTIETOJA

Lisätietojen pyyntö tulee esittää  15.2.2018 klo 16.00 mennessä.
Vastaukset esittelyihin kysymyksiin julkaistaan viimeistään 21.2.2018. Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.

Kysymys:

Voiko kohteeseen tarjota PP-hulevesiputkia, joissa NPM (Nordic Poly Mark) -laatumerkki?

Tilaajan vastaus

Urakkaohjelmassa on mainittu vaihtoehtoisten tuotteiden käytöstä seuraavaa:

”Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden tai työmenetelmien asemasta muita vaihtoehtoja urakoitsijan on hankittava omalla kustannuksellaan vaihtoehdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen.”

Tarjous on kuitenkin tehtävä tarjouspyynnöissä mainituin vaatimuksin. Urakkaneuvotteluissa voidaan tarkastella vaihtoehtoisten tuotteiden soveltuvuutta.