Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


 

 Loimaan kaupungin sosiaalitoimessa on haettavana 21.12.2018 klo 13.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA

lastensuojelun avo-ja sijaishuollon tiimissä. Virka on uusi. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Loimaan kaupungin lastensuojeluun haetaan sosiaalityöntekijää, jonka työtehtäviin kuuluu lastensuojelun avo- sijais- ja jälkihuollon työtehtävät. Verkostotyöskentely on olennainen osa työtehtäviä. Loimaan kaupungin lastensuojelussa ollaan ottamassa käyttöön systeemistä työmallia, sekä perhekeskusmallia.

Lastensuojelussa työskentelevällä sosiaalityöntekijällä on tukenaan moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 3,5 sosiaalityöntekijää sekä 4 sosiaaliohjaajaa, lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. muiden varhaisen tuen yksiköiden ja perheneuvolan ammattilaisten kanssa. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen.

Työyhteisössä pidetään tärkeänä yhteistyön sujuvuutta, työssä jaksamista tukevaa ilmapiiriä, joustavuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Eduksi katsotaan työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Koeaika 6 kuukautta
Palkkaus KVTES


Yhteydenotot sekä lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto puh: 040-575 4143 heli.kaskiluoto@loimaa.fi


 

 

Loimaan kotihoidossa, intensiivitiimissä on haettavana fysioterapeutin toimi.
Hakuaika päättyy 19.12.2018 klo 15.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä soveltuvuus tehtävään.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Työaika on jaksotyöaika. Koeaika on neljä kuukautta. Työpaikka on savuton.

Lisätietoja antaa: Kotihoidon osastonhoitaja Kirsi Theodorakis puh. 02 761 2381.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja cv on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Hakemuksia ei palauteta. Kuoreen tunnus ”hakemus”.

Loimaa 3.12.2018.
Kotihoidon osastonhoitaja

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

PUHETERAPEUTIN VANHEMPAINVAPAASIJAISUUS 


Puheterapeutin työ muodostuu pääasiassa lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä vanhempien, neuvolan ja päivähoidon kanssa. Perusterveydenhuollon puheterapeutin työ on itsenäistä. Tukenasi ovat terveyskeskuksemme toinen puheterapeutti ja muut ammattilaiset.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin pätevyys.

Pätevien hakijoiden puuttuessa loppuvaiheen logopedian opiskelijat huomioidaan.


Työ alkaa 18.6.2018 ja jatkuu 14.5.2019 asti, mahdollisesti pidempäänkin.

Puheterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 3.600 euroa kuukaudessa ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2010, 3 §) mukainen rekisteriote ennen sijaisuuden vastaanottamista. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.


Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.


31.5. asti lisätietoja antaa vs osastonhoitaja Nina Tainio puh.02 7612226
1.6. alkaen lisätietoja antaa puheterapeutti Aino Pouru puh. 02 761 2353 tai puheterapeutti Tiia Kaljonen puh. 02 761 2373

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 17.4.2018
vs osastonhoitaja
Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

31.12.2018 klo 15 mennessä sairaanhoitajan toimi, jonka tämänhetkinen sijoituspaikka on avosairaanhoidossa. Työtehtäviin sisältyvät mm. sairaanhoitajan itsenäinen vastaanottotyö, päiväpäivystykseen osallistuminen sekä hoidon tarpeen arviointi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh. 02 7612220.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 10.12.2018
johtava hoitaja

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

31.12.2018 klo 15 mennessä apulaisosastonhoitajan toimi. Toimen tehtävänkuvaan kuuluvat hallinnolliset tehtävät avoterveydenhuollossa sekä terveydenhoitajan tehtävät ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa ja avosairaanhoidossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna terveydenhoitajana.
Eduksi luetaan koulutus ja kokemus hallinnollisista tehtävistä / esimiestehtävistä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh. 02 7612220.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 10.12.2018
Johtava hoitaja

Loimaan kaupungin suun terveydenhuollossa on haettavana hammashoitajan sijaisuus 31.12.2018            klo 15.00 mennessä. Sijaisuus kestää 31.12.2019 asti. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty hammashoitaja tai lähihoitaja osaamisalana suun terveydenhuolto.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotussuoja. Työpaikka on savuton.

Työ on monipuolista hammashoitajan työtä.

Lisätietoja antaa vastaava suuhygienisti Raija Tiainen tai hammashoitaja Tiina Haapala puh 0503288345.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan vastaavalle suuhygienistille osoitteella Loimaan kaupunki Sosiaali-ja terveyspalvelukeskus Suun terveydenhuolto Raija Tiainen Vareliuksenkatu 1 32200 LOIMAA.
Kirjekuoreen merkintä HAMMASHOITAJAN SIJAISUUS. Hakemuksia ei palauteta.

14.12.2018
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI

päivitetty: 13.12.2018