Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen.

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


 

TULE TÖIHIN LOIMAAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELUUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄKSI!

 • Palkka rekrylisän kanssa 3734,00 € + sitoutumislisä 1000,00€ ensimmäisen vuoden jälkeen + 1000,00 € toisen vuoden sitoutumisen jälkeen
 • Kiinteä ja vakituinen työparityöskentely sosiaaliohjaajan kanssa
 • Mikäli saamme kaikki vakanssit täytettyä, asiakasmäärä/työntekijä noin 30-35
 • Eriytetty alkuarviointi- ja palvelutarpeen arviointi-työskentely
 • Ankkuri-toiminta Loimaan seudulla toimivaa
 • SOMA- mobiili käytössä (= Pro Consonan etäkäyttö)
 • Olemme saaneet koulutuksen systeemisen lastensuojelun menetelmään, tiimin käytössä tarvittaessa myös pari- ja perheterapeutti
 • Uudet laitteet videoneuvotteluissa sekä kahdenkeskisissä neuvotteluissa
 • Toimivat peruspalvelut, ei jonoja esim. perheneuvolaan eikä lapsiperheiden kotipalveluun
 • Toimiva VR- yhteys Turusta
 •  
 • Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Eduksi katsotaan työkokemus lapsiperheiden kanssa tehdystä työstä. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
 •  
 • Virat (2 heti + 2 heinäkuusta 2019 tai sopimuksen mukaan) ovat haettavana pe 1.3.2019 klo 13.00 mennessä.

Koeaika on 6 kuukautta.

Yhteydenotot sekä lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto, heli.kaskiluoto@loimaa.fi, puh. 040 5754143                                                                        

Vaikka pakkaset paukkuvat meillä täällä Loimaalla valmistaudumme jo tulevaan kesään.

Haluatko työskennellä kuntoutuksen parissa, mutta samalla haluat pitää ja kehittää osaamistasi myös akuutissa hoitotyössä – tässä siis sinulle kesätyöpaikka.
Loimaan Akuuteilla kuntoutusosastoilla on haettavana sairaanhoitajan sijaisuuksia kesälle 2019.


Kaipaamme kesäksi innovatiiviseen joukkoomme valmiita ja valmistuvia sairaanhoitajia, myös alan loppuvaiheen opiskelijat otetaan haussa huomioon. Arvostamme erityisesti potilaslähtöistä toimintaa, hyvää työmotivaatiota ja halua tehdä tiimityötä.

Potilaamme tulevat osastoillemme joko päivystyksestä tai jatkohoitoon muista sairaaloista. Hoidon tavoitteena on kuntoutuminen takaisin kotiin. Pystyt hyödyntämään osaamistasi eri erikoisaloilla, sillä potilaskirjomme on laaja. Toimimme Tyks Loimaan sairaalan tiloissa tiiviissä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Mottomme on yhdessä yhteistyöllä huumoria unohtamatta kohti parempaa tulevaisuutta!

Aloitamme hakemusten käsittelyn heti ja paikat täytetään, kun sopiva sijainen on löytynyt.

Lisätietoja antavat:
Hallinnollinen osastonhoitaja Elina Knuutila puh. 02 761 2387/ elina.knuutila@loimaa.fi
Apulaisosastonhoitajat Erja Anttila puh. 02 761 2721 / erja.anttila@loimaa.fi,
Soile Norri puh. 02 7612384 / soile.norri@loimaa.fi ja
Leena Paavilainen 02 761 2711 / leena.paavilainen@loimaa.fi

Hakemukset 28.2.2019 mennessä Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta tai s-postilla osoitteeseen elina.knuutila@loimaa.fi


Loimaa 8.1.2019
hallinnollinen osastonhoitaja

Tule tekemään monipuolista kaupunkisuunnittelua Loimaalle! Haemme elinvoimaisen maaseutukaupungin kehittämisestä kiinnostunutta

 

Kaava-arkkitehtia

 

Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikössä pääset näköalapaikalle tekemään merkityksellistä työtä monipuolisten ja mielenkiintoisten projektien parissa. Kaava-arkkitehtina osallistut uudistuvan Loimaan suunnitteluun valmistelemalla ratkaisuja kaupunkikeskustan, asuinalueiden sekä yritys- ja teollisuustoiminnan kehittämiseen. Tehtäväsi on kaavoitustöiden ohjaaminen, omana työnä laadittavien asemakaavojen laatiminen sekä maankäyttöön liittyvien asioiden selvittely ja valmistelu.

Viran kelpoisuusehtona on teknisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu maanmittausalan tai arkkitehdin tutkinto. Tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennusarkkitehdin tutkinto sekä tehtävän vaativuuden edellyttämä kokemus.

Arvostamme nykyaikaista ja laadukasta näkemystä kaupunkisuunnittelusta sekä aktiivista ja kehittämislähtöistä työskentelytapaa. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen sekä asiakkaiden kanssa. Alan tietojärjestelmien tunteminen ja hyvä osaaminen tietomalliperusteisesta suunnittelusta on eduksi.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta osasta 3.685,33 € sekä mahdollisesta henkilökohtaisesta ja ammattialalisästä. Viran täyttämisessä noudatetaan 4kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakuaika on 28.1.-22.2.2019.

Tutustu tehtävään ja jätä hakemuksesi www.kuntarekry.fi

Tervetuloa meille töihin!

Vastaamme mielellämme tehtävään liittyviin kysymyksiin:

Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari p. 050 527 6336
Henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi p. 050 552 9350

 

Loimaa on elinvoimainen ja viihtyisä n. 16.000 asukkaan maaseutukaupunki, jossa arki sujuu. Keskeinen sijainti keskellä Lounais-Suomea ja hyvät kulkuyhteydet takaavat, että Loimaa on lähellä. Loimaan kaupungin palveluksessa on 1100 työntekijää, joilla on käytössään laajat työsuhde-etuudet. Elinkeino- ja kaupunkikehityspalveluiden tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnittelu, yrityspalvelut, työllisyyspalvelut, maaseutupalvelut ja markkinointi.

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

 

28.2.2019 klo 15 mennessä sairaanhoitajan toimi, jonka tämänhetkinen sijoituspaikka on avosairaanhoidossa. Työtehtäviin sisältyvät mm. sairaanhoitajan itsenäinen vastaanottotyö, kiirevastaanoton toimintaan osallistuminen sekä hoidon tarpeen arviointi.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.  Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

 

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh. 02 7612220.

 

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Loimaa 12.2.2019

johtava hoitaja

 


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

 

28.2.2019 klo 15 mennessä fysioterapeutin toimi, jonka tämänhetkinen sijoituspaikka on Loimaan akuuteilla kuntoutusosastoilla.

Tyks Loimaan sairaalan tiloissa toimii kolme 22-paikkaista Loimaan akuuttia kuntoutusosastoa. Potilaat ohjautuvat osastoille terveyskeskuslääkärin vastaanotolta, Tyks Loimaan sairaalan päivystyksestä sekä jatkohoitona Tyks Kantasairaalasta. Osastoilla hoidetaan mm. geriatrisia, neurologisia, sisätautisia, traumatologisia ja ortopedisia potilaita.

Osastoilla työskentelee yhteensä 4 fysioterapeuttia. Toimintaterapeutin kanssa tehdään yhteistyötä viikoittain. Työskentely osastolla on moniammatillista yhteistyötä. Yksilöllisen fysioterapian lisäksi, fysioterapeutin työtehtäviin kuuluu kotiutumista tukevat kotikäynnit, apuvälinearviot, jatkokuntoutuksen järjestäminen sekä yhteistyö avopuolen toimijoiden kanssa. Fysioterapeutti on mukana murtumajatkohoitopoliklinikan toiminnassa kahtena päivänä viikossa. Osastolla kirjataan rakenteisesti Pegasos- potilastietojärjestelmään.

Tarjoamme sinulle aktiivisen, monialaisen ja innostuneen työyhteisön sekä tiiviin yhteistyön osastojen fysioterapeuttien kesken. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta eri potilasryhmien kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoitusoikeus laillistettuna fysioterapeuttina.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Koeaika on 4 kk.

 

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

 

Lisätietoja antaa: Apulaisosastonhoitaja Erja Anttila puh. 02 761 2721

 

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

 

Loimaa 11.2.2019

hallinnollinen osastonhoitaja 


päivitetty: 12.2.2019