Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen. Avoimet työpaikat näkyvät alla olevan linkin kautta:

Kuntarekry.fi-palveluun

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen vammaispalveluissa julistetaan haettavaksi  14.7.2017 klo 13.00 mennessä

HOITAJAN TOIMI Ruusurinteen asumisyksikössä (kehitysvammapalvelut)

Haemme vakituiseen työsuhteeseen Ruusurinteen asumisyksikköön hoitajaa. Hoitajan työ on 2-vuorotyötä.
Työntekijän tehtävänä on ohjata ja tukea asiakasta arjessa.

Työntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 11 §:n mukainen kelpoisuus.
Arvostamme kehitysvamma-alan työkokemusta, ohjauksellista työotetta sekä organisointikykyä ja yhteistyötaitoja.

Koeaika on 4 kk. Palkkaus KVTES:n mukaan 2134,00 €.

Loimaa on savuton työpaikka.

Hakemukset toivotaan lähetettäväksi Kuntarekry-palvelun
kautta (www.kuntarekry.fi).
.
Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Susanna Hyvönen, 02 761 2162, susanna.hyvonen@loimaa.fi


Loimaan kaupungissa on haettavana 16.3.2017 klo 13:00 mennessä

TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN
määräaikainen työsuhde työllistämispalveluissa ajalle 1.4.2017-31.7.2018

Tehtäviin kuuluu työllistämispalvelujen suunnittelua ja käytännön ohjaustehtäviä
työtoiminnoissa.

Vaatimuksina tehtäviin on soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva kou-
lutus, sekä sosiaalisuus, yhteistyökyky, verkostoitumistaidot ja kyky toimia
ryhmän ohjaajana. Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän lainsäädännön ja
palveluiden tuntemus on eduksi.

Hakemukset pyydetään tekemään osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto 050 5696937.

Loimaalla 17.2.2017
SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on uudelleen haettavana
26.06.2017 klo 12.00 mennessä

VUODEOSASTOHOIDON YLILÄÄKÄRIN VIRKA
ja
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKA


Loimaa on vireä seutukuntansa keskuskaupunki Turun ja Tampereen välissä hyvien liikenneyhteyksien päässä. Elinkeinorakenteemme on monipuolinen. Kaupungissa on laajat harrastusmahdollisuudet. Asuinympäristönä kaupunkimme on ihanteellinen erinomaisine ulkoilumahdollisuuksineen – kuitenkin Turku ja Tampere ovat helposti saavutettavissa niin rauta- kuin maanteitsekin. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Loimaalla on hyvinvointivaliokunnan alaisuudessa toimiva, yhdistetty sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, joka järjestää perusterveydenhuollon palvelut Loimaan kaupungin lisäksi Oripään kunnan asukkaille.

Työyhteisömme on innostunut ja kehittää aktiivisesti toimintaansa.
Teemme merkittävää yhteistyötä erikoissairaanhoidon palvelut alueellamme järjestävän Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.
Sairaanhoitopiirillä on kaupungissamme TYKS Loimaan sairaala sekä aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian työryhmät.
Potilashallintojärjestelmämme on Pegasos.

Virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen sairaanhoito toteutetaan seudullamme TYKS Loimaan sairaalassa Varsinais-Suomen shp:n ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimesta.
Lääkäreillämme ei ole päivystysvelvollisuutta.

Nyt haettavana oleva ylilääkärin virka sijoittuu kaupungin akuuteille kuntoutusosastoille, joita on kolme kappaletta, kaikki 22-paikkaisia. Osastojen yhteydessä toimii myös 5-paikkainen kotisairaala. Osastoista kahdella tuotetaan yhteistyösopimuksen nojalla vuodeosastopalvelua myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille yhteensä 20 vuodepaikan verran.

Vuodeosastohoidon ylilääkäriksi toivomme geriatrian tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkäriä.

Haettavana oleva terveyskeskuslääkärin virka sijoittuu avoterveydenhuoltoon. Ensisijainen työntekopaikka on Alastaron terveysasemalla. Tehtäväkuvauksessa pyritään huomioimaan hakijan kiinnostuksen kohteet.

Terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet.

Emme noudata väestövastuuvirkaehtosopimusta, joten lääkärin työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.
Palkkaus on paikallisesti sovittu kannustavaksi terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaisen palkan vaihdellessa lääkärin koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen mukaan välillä 4 578 – 6 150 euroa kuukaudessa. Ylilääkärin tehtäväkohtainen palkka on 7 634,33 euroa kuukaudessa.
Virkojen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


LISÄKSI AKUUTEILLA KUNTOUTUSOSASTOILLA ON HAETTAVANA VANHEMPAINVAPAASIJAISUUS ALKAEN 03.07.2017.

Työaika ja palkkaus kuten terveyskeskuslääkärin virassa. Osastoilla on mahdollisuus suorittaa yleislääketieteen erikoistumispalvelua geriatriassa, sisätaudeilla ja kirurgiassa.

Hakemukset ja CV:t osoitteeseen: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa.

Tarkempia tietoja antaa johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh. 02 761 2101, sari.koistinen@loimaa.fi.

Loimaalla 02.06.2017
Johtava ylilääkäri

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

7.7.2017 klo 15 mennessä TOIMINTATERAPEUTIN toimen vanhempainvapaan sijaisuus ajalla 14.8.17–14.7.18

Loimaa on palvelukykyinen, runsaan 16 500 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Lounais-Suomessa.

Perusterveydenhuollon toimintaterapeutin työ on itsenäistä. Tukenasi ovat terveyskeskuksemme muut ammattilaiset. Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ovat hyvät ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työsi sisältöön.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun toimintaterapeutin pätevyys.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Pätevien hakijoiden puuttuessa loppuvaiheen toimintaterapian opiskelijat huomioidaan. Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: johtava hoitaja Anni Lintula puh.02 7612220.
Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 21.6.2017
johtava hoitajapäivitetty: 21.6.2017