Avoimet työpaikat

 


Kaupunki ilmoittaa avoimista työpaikoista täällä, Loimaan Lehdessä ja TE-toimiston palvelussa. Lisäksi on käytettävissä Kuntarekry.fi-palvelu, jonka kautta voit jättää sähköisen hakemuksen. Avoimet työpaikat näkyvät alla olevan linkin kautta:

Kuntarekry.fi-palveluun

Mukaan tulostuu myös muiden Loimaalla kuntatyöhön rekrytoivien tiedot.

Listan lopussa näkyy lähialueiden tarjonta.


PSYKOLOGIN TOIMI (PERHENEUVOLA)

Loimaan kaupungissa on haettavana vakinainen psykologin toimi perheneuvolaan 4.5.2018 klo 13 mennessä.

Loimaan perheneuvola kuuluu sosiaalipalvelujen toimialalle. Perheneuvolan tehtävänä on tuottaa kasvatus- ja perheneuvontapalvelua sekä perheasiainsovittelua. Loimaan perheneuvolasta saa apua lasten kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin kysymyksiin sekä perheen vuorovaikutukseen liittyviin haasteisiin.

Kelpoisuusehtona tehtävään on sosiaalihuollon/terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (262/2015) 5 §:n mukaisen oikeuden harjoittaa psykologin ammattia. Eduksi katsotaan kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä työstä. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä verkosto- ja tiimityötaitoja.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä asiantuntijaorganisaatiossa, johon kuuluu sosiaalityön ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Ennen toimeen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteri. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Koeaika on 6 kk.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Jätä hakemuksesi sähköisesti osoitteeseen www.kuntarekry.fi

Yhteystiedot ja lisätiedot sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto 040 575 4143 heli.kaskiluoto@loimaa.fi tai perheneuvolan psykologi Maria Kataja 050 311 4679 maria.kataja@loimaa.fi

Loimaa 6.4.2018

Sosiaalityön johtaja

OPETTAJAN VIRKOJA

Loimaan kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana seuraavat virat ja tuntiopettajan tehtävät

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (0101), HYK, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Luokanopettajan virat (0011, 0057), HYK, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Luokanopettajan virka (0030), Keskuskoulu, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Erityisluokanopettajan virka (0187), Kauhanojan koulu, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Erityisluokanopettajan virka (0182), Keskuskoulu, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Erityisluokanopettajan virka (0186), HYK, ajalle 1.8.2018-31.7.2019

Oppilaanohjauksen lehtorin virka (0139), Puistokadun koulu, ajalle 1.8.2018-1.6.2019

Päätoiminen tuntiopettaja, Puistokadun koulu, ajalle 8.8.2018-31.7.2019

Jätä hakemuksesi sähköisesti osoitteeseen: www.kuntarekry.fi

Hakuaika päättyy 23.4.2018 klo 15

Loimaalla 9.4.2018

Sivistysjohtaja

 

                                                                                                                                                                                                                 

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on
haettavana 27.4.2018 klo 13:00 mennessä

PALVELUSIHTEERIN VIRKA

Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on sote-hallinto.
Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikor-
keakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto,
sekä kokemus hallinto- tai toimistotehtävistä. Kokemus
arkistonhoidosta lasketaan eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTES:n ja tehtäväkuvauksen
mukaisesti.

Hakemukset toivotaan lähetettäväksi Kuntarekry-palvelun
kautta (www.kuntarekry.fi). Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen
virkavaalin vahvistamista. Viran täytössä noudatetaan
4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
puh. 02 761 2100.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka

Loimaalla 11.4.2018
SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

                                                                                                                                                                                                                 

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Suun terveydenhuollossa on haettavana SUUHYGIENISTIN VUOROTTELUVAAN SIJAISUUS ajalle 1.6.2018-31.10.2018, 04.05.2018  klo 15.00 mennessä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, suuhygienistin (AMK) -tutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto. Valittavalta edellytetään tartuntalain 48§ mukainen rokotussuoja.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työpaikka on savuton.

Sijaiseksi valittavan tulee täyttää vuorotteluvapaalain mukainen työttömyysehto.

Työ on monipuolinen toimenkuvaltaan – neuvolaikäisistä ikäihmisiin.

Hakemukset toivotaan lähetettäväksi Kuntarekry-palvelun kautta (www.kuntarekry.fi).


Lisätietoja antaa vastaava suuhygienisti Raija Tiainen p. 027612272 tai sähköpostitse raija.tiainen@loimaa.fi

Loimaalla 16.4.2018
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI
Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

26.4.2018 klo 15 mennessä sairaanhoitajan sijaisuus avosairaanhoidossa.

Työtehtäviin sisältyvät mm. vastaanottotyö, päiväpäivystykseen osallistuminen sekä hoidon tarpeen arviointi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoittamisoikeus laillistettuna sairaanhoitajana. Myös sairaanhoitajaopiskelijat voidaan huomioida rekrytoinnissa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Sijaisuuden kesto on 14.5.-13.8.2018.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Nina Tainio puh. 02 761 2226.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 17.4.2018
vs. osastonhoitaja


Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on haettavana

PUHETERAPEUTIN VANHEMPAINVAPAASIJAISUUS 4.5.2018 klo 15 mennessä


Puheterapeutin työ muodostuu pääasiassa lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä vanhempien, neuvolan ja päivähoidon kanssa. Perusterveydenhuollon puheterapeutin työ on itsenäistä. Tukenasi ovat terveyskeskuksemme toinen puheterapeutti ja muut ammattilaiset.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin pätevyys.

Työ alkaa 18.6.2018 ja jatkuu 14.5.2019 asti, mahdollisesti pidempäänkin. Työn alkuun on varattu perehdytysaikaa.

Puheterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 3.600 euroa kuukaudessa ja koeaika on 4 kk. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2010, 3 §) mukainen rekisteriote ennen sijaisuuden vastaanottamista. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Pätevien hakijoiden puuttuessa loppuvaiheen logopedian opiskelijat huomioidaan.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Loimaa on palvelukykyinen, runsaan 16 600 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Lounais-Suomessa ja tänne on hyvät kulkuyhteydet Turusta ja Tampereelta.


Lisätietoja antaa: vs osastonhoitaja Nina Tainio puh.02 761 2226 ja puheterapeutti Aino Rantanen p. 02 761 2353.

Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen: palvelusihteeri Marja Rantomaa, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Loimaa 17.4.2018
vs osastonhoitajapäivitetty: 17.4.2018