Asemakaava


Asemakaavayhdistelmät


Hyväksytyt asemakaavat (v. 2014 alkaen)

1. Keskustan kortteli 6, osa korttelista 2
   Kaavakartta
   Kaavaselostus

2. Matkakeskus
    Kaavakartta
    Kaavaselostus
    Selostuksen liitteet 1-4
    Selostuksen liitteet 5-10

3. TIVA-kaupan asemakaavamuutos
    Kaavakartta
    Kaavaselostus

4. Virttaan kylä
    Asemakaavakartta
    Kaavaselostus

 5. Nahinlahti
     Asemakaavakartta
     Kaavaselostus
     Havainnepiirros

Vireillä olevat asemakaavat:

1. Torin ympäristön asemakaavamuutos

2. Peltoisten asuinalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

3. Kartanomäen korttelin 21 sekä puisto- ja katualueen asemakaavamuutos

4. Lamminkadun eteläpään asemakaavamuutos


Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa määritellään kullekin alueelle mm. käyttötarkoitus, rakennuspaikat, rakentamisen määrä, rakentamistapa, katuyhteydet, pysäköinti-, leikki- ja oleskelualueet. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan perusteella. Asemakaavan laatimisesta huolehtii kunta. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy Loimaan kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset Loimaan kaupunginhallitus. 

 

Yhteystiedot:
Kalle Rautavuori
kaava-arkkitehti
etunimi.sukunimi@loimaa.fi
puh. 02 761 4243

päivitetty: 28.3.2018