Ajankohtaista

Loimaan kaupunki työllistää 85 loimaalaista, vuosina
2001-2002 syntynyttä nuorta neljän viikon ajaksi
kaupungin tai järjestöjen palvelukseen. Päivittäinen
työaika on kuusi (6) tuntia, ja neljän viikon jaksolta
palkka 650 €. Sama nuori voi saada kesätyöpaikan
tätä kautta korkeintaan yhtenä kesänä. 72 nuoren
valinta suoritetaan arpomalla ja 10 valitaan sosiaalisin
perustein.

Hakemukset tehdään ensisijaisesti Kuntarekry-järjestelmän
kautta https://www.kuntarekry.fi Nuoret kesätyöntekijät
2018 Loimaa. Jos jostain syystä Kuntarekryjärjestelmän
käyttö ei ole mahdollista, lisäohjeita voi
tiedustella sähköpostitse osoitteesta wirike@loimaa.fi

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 23.3.2018
klo 16.00.

Ideoi itsellesi kesätyö
Kaupunki palkkaa maksimissaan kolme nuorta oman
idean perusteella, palkka 650e. Paikkoja voivat hakea
1997-2003 syntyneet loimaalaiset nuoret. Hakemuksen
tulee sisältää idea, jota kesätyöntekijä tekee;
palvelu tai tuote, joka hyödyttää loimaalaisia. Lähetä
hakemus 10.4.2018 mennessä nuova@loimaa.fi

Lisätietoja: loimaa.fi/nuoriloimaa/ajankohtaista tai
puhelimitse 050 387 0171.

KESÄTYÖTUKI YRITYKSILLE

Vuonna 2001-2002 syntyneillä nuorilla on mahdollisuus
kaupungin tukemaan kesätyöhön loimaalaisessa
yrityksessä. Tuen määrä on 500 €/nuori ja enintään
2 nuorta/yritys. Ehtona on, että yrittäjä maksaa palkatun
nuoren palkasta vähintään puolet. Lähisukulaisia
tuella ei voi työllistää. Tukea on varattu 25 nuoren
työllistämiseen yrityksiin. Tuki maksetaan yrittäjän
palkanmaksuselvityksen perusteella jälkikäteen.
Hakemus tuesta on tehtävä saman vuoden aikana.
Avustus yrityksille varataan ja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Yrittäjien ilmoittautumiset sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi Nuoret ottavat
itse yhteyttä haluamaansa yritykseen ja tiedustelevat
kesätyömahdollisuutta.

JÄRJESTÖT

Niitä loimaalaisia järjestöjä, jotka haluavat tarjota
kesätyöpaikan nuorille, pyydetään ilmoittautumaan
sähköpostilla osoitteeseen wirike@loimaa.fi viimeistään
23.3.2018

 

Lisätietoja voi tiedustella:

Jenni Lankinen, palveluohjaaja
050 406 3068

Terhi Kaurila, palveluohjaaja
050 407 6900

Loimaan kaupungin työllisyyspalvelut
www.loimaa.fi