Aamu- ja iltapäivätoiminta


Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat (koordinaattorit)

Kati Jokinen
puh. 02 761 1400
etunimi.sukunimi@loimaa.fi

Hannele Mäkilä
puh. 02 761 1408
etunimi.sukunimi@loimaa.fi

Toimipaikkojen yhteystiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa.

Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seu-raavista näkökulmista

• lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
• lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
• lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
• varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisinä tavoitteina ovat

• kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
• hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
• eettisen kasvun tukeminen
• osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen


Lomakkeita

Toimintasuunnitelma lv. 2018-2019

Hakemus 2018-2019

Hakemustiedote 2018-2019

Kesäkerho 2018

 

päivitetty: 27.6.2018